دعوت به استفاده اجتناب کرده اند اندیشه های افزایش {بهره وری} قدرت برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای داده ها بنیانبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی بهینه سازی گاز، در فراخوان این نمایندگی آمده است:

«نمایندگی بهینه‌سازی خوردن گاز» در تذکر دارد برای بدست آوردن به منویات مقام معظم مدیریت در سالی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت آن را سال «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی» شناسایی‌گذاری کردند، توانمندی‌ها، توانمندی‌ها، این سیستم‌ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری‌های نمایندگی‌های تحقیقاتی دانشکده‌ها، پارک‌های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، سرمایه‌گذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان سرمایه می‌بایست کارمندان در زمینه خوردن بهینه گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌وری قدرت در بخش‌های ساختمانی، صنعت، حمل‌ونقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اجتناب کرده اند طریق این فراخوان اقدام کنند.

لذا اجتناب کرده اند کلیه واجدین شرایط در بخش های ذیل همراه خود اندیشه، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادی خاص دعوت می گردد جهت پایان دادن شکل های مربوطه در پایگاه {اطلاع رسانی} نمایندگی بهینه سازی گاز به نشانی www.ifco.ir به همان اندازه نوک ساعت کاری روز اقدام نمایند. ۱۴۰۱.۰۱ رویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل پایان دادن شده در کنار همراه خود اسنادی کدام ممکن است سایرین به نحوی اندیشه، ساختار هر دو راهنمایی را دلیل می دهند به برخورد [email protected] جهت تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار داده ها ارسالی به کمیته های کارشناسی نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند قدرت تخصصی گروه های مربوطه اطمینان حاصل شود که افزایش خوردن گاز.

۱- افزایش قدرت در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن برای ادغام کردن موضوعاتی مشابه با:

سیستم های گرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایش خوب

مدیریت خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کنتور سوخت در ساختمان های مسکونی

سیستم های مدیریت قدرت ساختمان (BEMS)

– بهبود فن‌آوری‌های گرمایشی جدید همراه خود خوردن قدرت بالا (دیگ‌های بخار، پک‌های متراکم، گرمکن‌های برچسب قدرت گروه A، B را انتخاب کنید و انتخاب کنید C، آبگرمکن‌های دیواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره)

بهبود فناوری پمپ هوادهی گازسوز

– ساخت همزمان سیستم های هوادهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی (CHP)

ممیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه سازی خوردن قدرت در ساختمان

– ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده برای کاهش خوردن گاز در ساختمان های مسکونی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری…

– ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود چرخ دنده جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عایق های هوادهی (چرخ دنده تنظیم فاز (PCM)، نانو دی الکتریک، شیشه کم e را انتخاب کنید و انتخاب کنید …)

طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ساختمانهای همراه خود قدرت صفر (با بیرون خوردن خالص قدرت)

– تجزیه و تحلیل الگوی ساختار کشاورزی در مناطق مختلف ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده برای کاهش خوردن گاز در منازل کشاورزی.

راهکارهای عملیاتی کاهش خوردن گاز در ساختار عمومی نهضت سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های احداث شده {در این} ساختار

خوب پلت شکل ناخوشایند افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده برای گزارش، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوردن قدرت در بخش خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری

۲- افزایش قدرت در بخش صنعت برای ادغام کردن موضوعاتی اجتناب کرده اند قبیل:

– امکان سنجی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی استفاده اجتناب کرده اند قدرت های تجدیدپذیر در بخش های مختلف صنعت (فلز، سیمان، پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …)

مانکن سازی کمتر از سازی خوردن گاز در صنعت ملت

راه رفع های عملیاتی برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل استانداردهای صنعت

تکنیک ها، قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیسم های پرانرژی سازی بازار {بهره وری} قدرت

ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده برای کاهش خوردن گاز در چاه های کشاورزی

– استراتژی های افزایش راندمان نیروگاه ها (سوخت، گرمکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیکل مختلط) مشابه با تزریق بخار به موجود در ژنراتور، سرماخوردگی کردن هوای درگاه به کمپرسور، استفاده اجتناب کرده اند گرمای آب دیگ، نصب اکونومایزر، ترتیب پره های ژنراتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا خیلی شبیه.

– راهکارهای مدیریت قدرت جدید برای از دستگاه اصلی ای کدام ممکن است قدرت را در نیروگاه ها خوردن می کنند

هوش معنی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتالی سازی: استفاده اجتناب کرده اند وب اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های هوش مصنوعی برای اداره کردن قدرت معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند افزار برای ارزیابی داده ها ترکیبی آوری شده اجتناب کرده اند فرآیندهای ساخت

نیروگاه های همراه خود راندمان بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش فنی های احتراق اقتصادی مشابه با مشعل های کم NOx، مشعل های با بیرون شعله، مشعل های دمای یکنواخت در کوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محفظه های احتراق.

دانش فنی های جدید برای افزایش فرآیندهای فولادی اجتناب کرده اند جمله کک سازی، جامد، نورد خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولادسازی، افزایش اثربخشی در کوره بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره قوس

دانش فنی های جدید افزایش در معنی ساخت سیمان مشابه با ترمیم حرارت، افزایش راندمان کوره های دوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند گاز های متفاوت مشابه با ضایعات.

– فناوری‌های همراه خود راندمان بالا برای ترمیم قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبدل‌های هوادهی مشابه با فناوری‌های ترمیم حرارت دودکش مورد استفاده قرار گیرد در گرمایش درگاه بویلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایش هوای احتراق، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرماخوردگی‌کننده انرژی الکتریکی، فناوری‌های توربوشارژر در بازیافت قدرت برای نیروگاه‌های کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور، استفاده اجتناب کرده اند مبدل‌های هوادهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانل‌ها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانو اجزاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوسیال در بازیافت حرارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با آن

– فناوری های بازیافت گازهای ارسالی به فلر مشابه با بازیافت سوخت پساب برای ساخت انرژی الکتریکی، استفاده اجتناب کرده اند میکروتوربین ها برای ساخت انرژی الکتریکی، استفاده اجتناب کرده اند سوخت فلر برای ساخت سوخت خالص مایع، فرآیند های جدید نمک زدایی سوخت فلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فشار سوخت فلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا خیلی شبیه.

طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ الگوی مشعل های رادیواکتیو

افزایش قدرت در بخش بار برای ادغام کردن موضوعاتی مشابه با:

از دستگاه بار خوب، مدیریت خوب بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های ناخوشایند افزاری بار خوب (بین شهری، برون شهری، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر)

بار فوری ریلی حومه ای (از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت ها)

– از دستگاه درمورد به کاهش خوردن گاز در ناوگان بار (اتومبیل سبک، اتومبیل با کیفیت صنعتی، موتورسیکلت، لوکوموتیو، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …)

از دستگاه بار {الکتریکی} (اتومبیل {الکتریکی} سبک، موتور سیکلت سیکلت برقی، مترو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطار برقی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های می خواست

گازسوز برای خودروهای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی

ساخت موتور سیکلت گازسوز همراه خود راندمان قدرت بالا

دانش فنی های ساخت مخزن CNG (نانو کامپوزیت) همراه خود قابلیت بالا

– {به حداکثر رساندن} خوردن گاز در سیستم های بار (بنزین، سوخت، گازوئیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند گاز های متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدیدپذیر، افزایش استاندارد گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودنی های نانو.

– بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی سیستم کامل بار خوب (ITS)

جهت کسب داده ها اصولاً به پایگاه {اطلاع رسانی} نمایندگی بهینه سازی گاز به نشانی www.ifco.ir مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود واحد روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت نمایندگی به شماره ۸۸۶۰۴۷۹۳-۰۲۱ تصمیم حاصل فرمایید. “

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/