دوباره کار کردن حرم ها گامی به سوی وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان غیر سکولار است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی در نشست ستاد عتبات عالیات استان گفت: دوباره کار کردن عتبات عالیات. گامی بلند در راه وحدت، سازندگی غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت مسلمانان

وی ذکر شد: اقدامات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما برای دوباره کار کردن عتبات عالیات اطمینان حاصل شود که پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط هر انسانی در جاری انجام است.

استاندار خراسان شمالی به توضیحات محافظت عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه بقاع متبرکه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: وجود ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات خالصانه به ائمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وحدت بین مسلمانان {در این} مانور غول پیکر سیاسی است. توضیحات بی نظیر محافظت این عظمت.

حسین نژاد نیازمند آرم دادن امکانات، عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت اسلام در دوباره کار کردن عتبات عالیات شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جناح از ما باید تداوم داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند حالت اجرایی را شکسته نشده دهد از این حرکت خودجوش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آن را واژگون نمی کنیم. در یک واحد پست مدیریتی

انتهای پیام
این را برای صفحه اول هدایت دهید