دولت قبل سنگی در چاه انداخته که مدیران گرفتار خارج کردن آن هستنددولت قبل سنگی در چاه انداخته که مدیران گرفتار خارج کردن آن هستند – مشرق نیوز
رژیم لاغری سریع