دکتر: ۹۶ نفر در سیل اخیر جان باختند / ۴۲ نفر از این افراد در استان تهران بودند – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; عباس مسجدی آرانی درباره آخرین آمار قربانیان سیل اخیر در کشور گفت: اطلاع رسانی دقیق در بحران ها یکی از اصول مطلق در تمام دنیاست، متاسفانه گاهی اظهارنظر افراد غیرمسئول و بیان آمارهای نادرست و متناقض می شود. از طریق آنها باعث ایجاد تشویش در اذهان مردم می شود، بنابراین لازم است که یک ولی امر آماری را اعلام کند که در مورد آسیب دیدگان بلایای طبیعی بر عهده پزشک است.

وی ادامه داد: گاهی یک سازمان امدادی درباره آمار فوت اظهار نظر می کند، اگر اعلام آمار فوت بر عهده این سازمان نیست باید این موارد توسط پزشکی قانونی بررسی و پس از مشخص شدن علت فوت اعلام شود. بعد از حادثه سیل اخیر نامه ای به وزیر محترم کشور ارسال کردیم و ایشان نیز به استانداران سراسر کشور اعلام کردند که مسئولان دانشگاه ها، اورژانس و … نمی توانند در مورد فوتی ها اظهار نظر کنند. موارد فوت ناشی از بلایای طبیعی به مرکز پزشکی قانونی منتقل و در آنجا شناسایی می شود. فرد شناسایی شده دارای مشخصات جسد، ملیت و گواهی فوت است. حتی اگر ناشناس باشد، کارشناس منتظر می ماند تا فرد شناسایی شود و به همین دلیل گاهی اوقات ممکن است اعلام آمار نهایی زمان بر باشد.

مسجدی افزود: به عنوان مثال در حوزه تصادفات دقیق ترین آماری که مورد قبول حوزه بین المللی است آمار پزشکی قانونی است. در زمینه اورژانس نیز مسئولیت پزشکی قانونی را بر عهده دارد.

تایید مرگ ۹۶ نفر در سیل توسط پزشکی قانونی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آخرین آمار تلفات سیل نیز اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار تلفات سیل در مدت اخیر ۹۶ نفر بر اثر سیل جان خود را از دست دادند. تا جایی که من به یاد دارم بیشتر آمار مربوط به استان تهران بود که حداقل ۴۲ نفر در این استان جان خود را از دست دادند. سایر استان ها نیز ۲، ۴، ۷ تا ۲۰ قربانی داشته اند.

وی درباره اینکه آیا روند شناسایی اجساد همچنان ادامه دارد و آیا می توان ارقام دیگری به آن اضافه کرد، به ایسنا گفت: اخیراً اجساد دیگری برای ما ارسال نشده و فعلاً کار شناسایی به پایان رسیده است.