دیدار رئیس جمهور همراه خود خانوار شهدای خراسان رضوی


رئیس جمهور عصر در این زمان در سالن شهید سلیمانی همراه خود حجت الاسلام والمسلمین ۲۳ شهید مدافع حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شهید شاخص خراسان رضوی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

{در این} دیدار صمیمی کدام ممکن است همراه خود حضور تولیت آستان قدس رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار خراسان رضوی برگزار شد، خانوار شهدای مدافع حرم مشکلات شخصی اجتناب کرده اند قبیل ملیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را مطرح کردند.

علاوه بر این {در این} دیدار موضوعاتی در خصوص لزوم معامله با به گلزار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اصول خودسوزی مطرح شد.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید