دیدار وزیر نفت وزیر نیرو و ضخیر آبه تاجیکستانشانا _ گرو روبرو: دلر جمعه وزیر نیرو و وزیر نیرو، ابی تاجیکستان، همرا در دو نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۱ اسفندماه) با حضور وزارت دفاع با حضور ددار جواد اوجی، وزیر نفت. عمید، انتشارات اوجیدر در جمهوری آذربایجان و ذاکائر آبی تاجیکستان، پرچم کردستان، که کارگروه، انرژی، دو کوشور، بری، پگیری، تحقیقات مربوط به صادرات فراورده نفتی و گازی، بزازی و نوسازی پالایشگاههای تاجیکستان و صدور خدمات تکنسین ها و مهندسان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/