ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود امیر عبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتای اندونزیایی اش در چین


حسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتنو مرسودی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی عصر در این زمان (چهارشنبه) در محیط سومین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تونس پایتخت چین همراه خود یکدیگر دیدار کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان {در این} دیدار همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند دیدار همراه خود همتای اندونزیایی شخصی، ذکر شد: جایگزین فوق العاده خوبی {است تا} پس اجتناب کرده اند دیدار حضوری در نیویورک، یک بار دیگر ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کنیم. در نیویورک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تلفنی گفتگوهای خوبی داشتیم. فوق العاده خوشحالم کدام ممکن است ممکن است را در اجلاس سران افغانستان سرزنده می بینم.

شاهزاده عبدالله پیش اجتناب کرده اند این همراه خود وزرای خارجه ترکمنستان، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان دیدار کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به همراه خود سرگئی لاوروف همتای روس شخصی نیز دیدار تنبل.

سومین نشست همسایگان افغانستان فردا (پنجشنبه) همراه خود حضور وزرای امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران کشورهای ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان در تونس در استان آنهویی شرق چین برگزار تبدیل می شود. علاوه بر این این، ادعا به در محیط نشست همسایگان همراه خود وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت طالبان دیداری برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه تبدیل می شود کدام ممکن است امیرخان متکی سرپرست ریاست جمهوری افغانستان. توانایی. وزارت امور خارجه در دومین نشست نمایندگی خواهد کرد.

شاهزاده عبداللهیان علاوه بر این سخنرانی در مخلوط وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا همراه خود برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند افسران نمایندگی کننده دیدارهای دوجانبه ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانگ یی وزیر امور خارجه نیز دیدارهای دوجانبه ممکن است داشته باشد.

پیش بینی می‌رود این نشست پیش اجتناب کرده اند ظهر فردا به وقت چین چاپ شده شود.

{در این} هیئت علاوه بر این حسن کاظمی قمی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار دبیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل در امور جنوب آسیا، رضا زبیب معاون دبیرکل در امور شرق آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا حکیگیان حضور دارند. ، دستیار وزیر امور خارجه. ایالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست کل اوراسیا.

شاهزاده عبداللهیان در گفتگوی تلفنی همراه خود وانگ یی همتای زبان چینی شخصی به گذشته تاریخی ۱۶ مارس، آمادگی شخصی را برای برگزاری سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} دعوت همتای زبان چینی شخصی برای نمایندگی {در این} اجلاس ادعا کرد. .

اولین نشست همسایگان افغانستان تقریباً در ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ همراه خود حضور وزارت امور خارجه ۶ ملت همسایه افغانستان به میزبانی چین، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وزرا به صورت حضوری در نشست تهران حضور داشتند. وی ادعا کرد کدام ممکن است چین میزبان سومین نشست {خواهد بود}. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در کنار همراه خود روسیه در یک واحد ادعا مشترک به گذشته تاریخی ۲۶ نوامبر گفتند کدام ممکن است منصفانه ساختار سیاسی محاصره همراه خود مشارکت همه اقوام تنها راه رفع مشکلات افغانستان است.

انتهای پیام/

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید