رئیس وسط فقهی ائمه اطهار: حضور طلاب در دنیای آنلاین ما الزامی است – پایگاه خبری مدارا


بر مقدمه داستان ها نابرابری، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در درس خارج فقه مسافرین صلاح اشاره کردن شده است کدام ممکن است اگر انسان در راه خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین خدا فداکاری تدریجی به همه عامل می رسد، لذا فرمود: به چیزی نمی رسد، تا مشهور او را سر راهش مکان ها. دین خدا را برای دین خدا ضایع می تدریجی، وجودش را وقف اسلام می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقامی مربوط به حضرت خدیجه (سلام الله علیها) می رسد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای سندیکای مدرسین بخش علمیه در مونتاژ خارج فقهی صلاح مسافر همراه خود آسایش وفات حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها) ذکر شد: آنچه در وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضروری است. بر او باشد در عصر جاهلیت، هر چند متنوع اجتناب کرده اند پسرها قریش دریافته بودند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایده ها اولین اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی، چه بگذریم اجتناب کرده اند ارزشهای دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی، برخوردار نیستند، با این حال این بانوی بزرگوار واقعیت رسول خدا، بهزیستی، تعالی را درک کردند. روح. عظمت روح رسول در گذشته اجتناب کرده اند قیامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوتی است کدام ممکن است برای دختران قابل دانستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر جاهلیت فوق العاده ضروری است.

وی همراه خود دقیق اینکه حضرت خدیجه همراه خود اعتباری کدام ممکن است برای آن امت داشت حاضر بود آبرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت شخصی را در راه حفاظت اجتناب کرده اند رسول الله به خرج دهد، ذکر شد: خدیجه رضی الله عنه پناهگاه پیامبر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همه. اجتناب کرده اند دارایی های او، ۹ ساده او. شوهر، بلکه آن را به دین خدا بخشید، پس رسول خدا صلى الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله فرمود: خدیجه دیگر منحصر به شخص نیست، پس کسى گمان نکند که او مى تواند مربوط به خدیجه را بیابد. وقتی مردمان من می خواهم را انکار کردند، او مرا محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تأثیر جاسوسی قرار نگرفت.

درک درس خارج بخش علمیه قم همراه خود تأیید اینکه حضرت خدیجه اموال شخصی را برای دین خدا بخشیده است، ذکر شد: وقتی انسان به این سطح اجتناب کرده اند ایثار می رسد، به دین ایمان می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد همه متعلقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمرات را بپردازد. اجتناب کرده اند سالهای متمادی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان منصفانه تاجر. اولین قدم حجاز در راه دین خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وقتی پیامبر اجتناب کرده اند معراج برمی گردد جبرئیل می گوید: اجتناب کرده اند باید آرزو می کنم کدام ممکن است سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود خدا را برسانی. سلام خدیجه.

وی سیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت حضرت خدیجه را الگوی طلاب علوم دینی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این می تواند برای ما طلاب نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درس باشد کدام ممکن است معیار ما در همه امتحان شده ها دین خداست. در جایی کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند دین خدا صحبت کنیم، به افرادی که او را اصولاً دوست دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها کدام ممکن است اجتناب کرده اند او بیزارترند به نظر می رسید نکنیم، راست بگوییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزن خدا را بی رنگ نکنیم.

یکی اجتناب کرده اند اعضای محله مدرسین بخش علمیه قم همراه خود ردیابی به تحریفاتی کدام ممکن است با اشاره به شخصیت حضرت خدیجه(س) رخ داده است، ذکر شد: عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف سنی همراه خود رسول خدا اینجا است، دستی ساخته شد کدام ممکن است صفات این عروسی کم شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت حضرت خدیجه.»

رئیس وسط فقهی ائمه معصومین(ع) همراه خود دقیق اینکه باید اجتناب کرده اند سیره پیامبر اکرم (ص) تقلید کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دین خدا حفاظت کنیم، ذکر شد: عقاید، گذشته تاریخی، احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه درمورد به دین است مطرح است. . بیایید به آن است پاسخ دهیم.

آیت الله فاضل لنکرانی همراه خود ردیابی به اینکه در لحظه حضور طلاب فاضل محقق در دنیای آنلاین ما الزامی است، ذکر شد: به طلاب پیشنهاد می کنم زمانی یکی ۲ ساعت وقت بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینند چه شبهاتی در دین خدا مطرح تبدیل می شود، همراه خود مجادله، زیارت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامن زدن به دین امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ به} شبهات. گروه باشید چون آن است تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله واقعاً یکی اجتناب کرده اند افتخارات زمان ماست کدام ممکن است اساتید ما در دنیای آنلاین ما گروه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ به} شبهات امتیازات دینی را مطرح می کنند.

وی شکسته نشده داد: زمانی نیست کدام ممکن است دنبال ابطال احکام شرعی نباشند، {هر روز} آنها را در مخالفت با قضای الهی می بینیم، این زمان کار خاصی است. ما کدام ممکن است درس خوانده ایم باید زکات علم شخصی را بپردازیم کدام ممکن است شبیه به نشر علم است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای صفحه بحث صنفی مدرسین این املاک افزود: «یکی اجتناب کرده اند بهترین اجزا بداخلاقی اینجا است کدام ممکن است روی حیله و تزویر کار کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد {در خانه} بنشینم به این بهانه کدام ممکن است نیازی ندارم معروف شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را متهم به مشهور خواهی کنم. روحانی باید در صحنه باشد.» این غیر مقرون به صرفه است کدام ممکن است او هر دو افرادی که به او اعتقاد دارند به بهانه {شرمساری} اجتناب کرده اند مشهور اجتناب کرده اند شخصی سلب پاسخگویی کنند.

آیت الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: وقتی می خواهند عظمت بزرگی را نقل کنند، فوق العاده متاثر می شوم، می گویند ایشان معروف نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میدان نیامده است. این پاداش کجاست؟ این گناه است، از انسان باید در میدان حفاظت اجتناب کرده اند دین حضور داشته باشد.

رئیس وسط فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) به جهاد تفسیر نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه اولین سخنرانی مقام معظم مدیریت در جهاد تفسیر ما طلاب هستیم، ذکر شد: ما جستجو در درس مطالعه هستیم. . دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای فهم دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبدأ {هر روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب آن را می خوانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دلیل می دهیم کدام ممکن است «ما لاعلم الا گفتار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاغت نیز همین تعبیر است. اجتناب کرده اند جمله مطالب پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله اینجا است کدام ممکن است می فرماید: «ما قرآن را بر باید نازل کردیم به همان اندازه آن را برای افراد دقیق کنی به همان اندازه برای افراد دلیل دهی، این آیات قرآنی عبارتند اجتناب کرده اند: منشأ عنوان تبیین جهاد.