راهکارهای ارتقای جایگاه محیط‌بانان
جانشین یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: با فرض فعالیت ۲ هزار محیط بان به صورت همزمان، هر محیط بان باید بیش از ۱۶ هزار هکتار (۱۶ برابر استاندارد جهانی) را تحت پوشش قرار دهد!

دیدگاهتان را بنویسید