راهکارهای روزنامه جمهوری اسلامی برای حل ریشه اعتراضات/ به مردم دروغ نگویید; سوء تفاهم نکنید؛ زندانیان سیاسی را آزاد کنید


روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شاید دولت نتواند جلوی برنامه‌ریزی و اقدامات بیگانگان و دولت‌های متخاصم برای ایجاد جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور را بگیرد، اما دولت می‌تواند برای جلوگیری از بروز ناآرامی‌هایی که از آن زمان به بعد رخ داده است، تدابیری اتخاذ کند. ۱۳۸۸. هر چند گاهی اوقات تا حد زیادی از آن جلوگیری می کردند.

مشکلات فوق العاده ای که در کشور وجود دارد از جمله تورم، بیکاری، توسعه نیافتن کشور، خشکسالی، مشکلات معیشتی، تخریب شدید محیط زیست و… باعث شد تا هر بار عده ای از اقشار مختلف مانند بازنشستگان، فرهنگیان اعتراض کنند. و دانش آموزان وقوع چنین اتفاقاتی باعث شده است که وضعیت ایران در یک دور باطل و یک دور باطل قرار گیرد به طوری که هر اقدامی از سوی دولتمردان نه تنها از مشکلات و مشکلات مردم کاسته نمی شود، بلکه وضعیت مردم را بدتر می کند. مردم. کشور

به عنوان مثال افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی می شود. افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم می شود و تورم نیز باعث نارضایتی می شود. یا اینکه وجود گشت ارشاد باعث ناراحتی تعداد زیادی بخصوص خانم ها می شود. رفتار برخی از ماموران پلیس و امنیت در گشت رهبری باعث بروز حوادث ناخواسته ای مانند مرگ مهسا امینی می شود. مرگ مهسا باعث اعتراض در کشور شد. برای مقابله با اعتراضات، دولت مجبور می شود شبکه های اجتماعی را مسدود کند و پلیس با معترضان برخورد کرده و تعدادی از آنها را دستگیر کند. این رفتارها به نوبه خود باعث افزایش نارضایتی مردم از دولت می شود. از این رو این چرخه معیوب ادامه دارد.

حال برای نجات کشور از این چرخه معیوب و تغییر شرایط جامعه به گونه ای که اقدامات دولت موجب افزایش رضایت مردم و نجات کشور از عقب ماندگی و حرکت ایران به سمت توسعه شود، چه باید کرد؟ کسانی که درس سیستم های پویا را می دانند می دانند که در چنین شرایطی باید اقداماتی انجام شود تا سیستم وارد چرخه مطلوب یا چرخه منفی شود. به این معنا که هر اقدامی از سوی دولت موجب افزایش رضایتمندی مردم و در نتیجه کاهش مشکلات و مشکلات کشور خواهد شد. بنابراین برای برون رفت از وضعیت فعلی توجه به نکات زیر ضروری است.

۱- جدی گرفتن تمام مشکلات و معضلاتی که باعث اعتراض می شود. مانند رفتار دستگاه های دولتی به ویژه سازمان های امنیتی و انتظامی با مردم تا هیچ بهانه ای برای اعتراض ایجاد نشود.

۲- کمتر حرف زدن مسئولان و شنیدن حرف های اکثریت مردم و نخبگان و گوش دادن به نظرات صاحب نظران در حوزه های مختلف.

۳- تعیین اینکه هیئت های مختلف چه کارهایی را انجام ندهند و چه اقداماتی را انجام ندهند.

۴- بررسی نتایج اجرای برخی از قوانین و مقررات و نیز ارزیابی عملکرد برخی از سازمان ها مانند گشت راهبری و ستاد امر به معروف به نحوی که اگر وجود آنها مضرتر از نبود آنها باشد. باید فورا بسته شود در شرایط فعلی مشاهده می شود که فعالیت گشت ارشاد باعث افزایش بی حجابی در کشور شده است.

۵- اولویت بندی اقداماتی که منجر به رضایت اکثریت مردم می شود از جمله کاهش تعداد زندانیان، تسهیل امور اداری، رفع انسداد اینترنت و شبکه های مجازی، توسعه استفاده از فضای مجازی و رفع محدودیت های علمی، فرهنگی، کشور سیاسی، هنری، ورزشی و اجتماعی.

۶- احترام به حیثیت زن و ارج نهادن به آنان از مردان و درگیر نشدن با زنان و دختران و به هیچ وجه ممانعت نکردن آنان.

۷- حذف زندانیان سیاسی از آمار زندانیان کشور

۸- با معترضان رفتار درونی داشته باشید و از روش قرآنی رحمت استفاده کنید و با مردم درگیر نشوید.

۹- استقبال از نقد و نظر اندیشمندان، دانشگاهیان، حوزویان، احزاب، انجمن ها و تشکل های مردم نهاد.

۱۰- بالا نبردن توقعات مردم با دادن وعده های غیرواقعی

۱۱- دروغ نگفتن در شرح وقایع رخ داده

۱۲- بیان نکردن تحلیل های غیرواقعی

۱۳- توسعه عملی اقتصادی کشور با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و تدوین الگوی توسعه ایران با استفاده از نخبگان این حوزه در اولویت قرار گیرد.

۱۴- بازخوانی و به روز رسانی درک متولیان، تصمیم گیران و قانونگذاران از مبانی و شعائر دینی.