رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن هک کنید – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در برنامه امروز دکتر اندرو هوبرمن عصب شناس نابغه استنفورد حضور دارد. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت ، و بله – حتی این شلوار هوشمند سعی می کند کار را بفهمد ، تعادل زندگی را دوست دارد. دکتر هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر مرد کار فوق العاده ای انجام می دهد. او میهمانی است که باید بارها و بارها با او صحبت کنم تا درباره ما انسان ها و پاسخ های ما صحبت کنم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید