رهن منصفانه میلیارد دلاری ژاپن، بریتانیا و آمریکا برای کویت پترولیومبه گزارش رویترز اجتناب کرده اند توکیو، روزنامه نیکی روز شنبه ۶ آوریل گزارش داد کدام ممکن است گروهی اجتناب کرده اند موسسه مالی های ژاپنی، بریتانیایی و آمریکایی در جاری بازرسی اعطای رهن منصفانه میلیارد دلاری به کویت پترولیوم تواند به شما کمک کند افزایش ساخت نفت و مقابله همراه خود ضعیف در دسترس بودن هستند.

به نوشته این روزنامه، موسسه مالی های رهن دهنده عبارتند اجتناب کرده اند میزوهو موسسه مالی ژاپن، اچ اس بی سی بریتانیا و جی پی مورگان آمریکا.

کاخ سفید روز سه شنبه دوم آوریل ادعا کرد کدام ممکن است رئیس جمهور آمریکا در جستجوی اقدام مشترک برای کاهش وابستگی اروپا به نفت و بنزین روسیه است.

آژانس در سراسر جهان نشاط (IEA) روز پنجشنبه اجتناب کرده اند طرحی ۱۰ ماده ای برای کاهش وابستگی شخصی به نشاط روسیه خبر داد. او علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است اروپا ممکن است واردات بنزین شخصی اجتناب کرده اند روسیه را در یک واحد سال منصفانه سوم کاهش دهد.

این آژانس اجتناب کرده اند ۳۱ عضو شخصی درخواست شده است بود به همان اندازه ۴ سهم (برابر ۶۰ میلیون بشکه) اجتناب کرده اند ذخایر نفت نپخته شخصی را در ۳۰ روز بلند مدت آزاد کنند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/