روزنامه‌های پنجشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۰
کیهان: اقدام انقلابی مجلس در حذف یک رانت مهم شغلی، وطن امروز: تنبیه خود خواسته علی اف، شوت: فوتبال در انحصار رسانه خاص، برخی از تیتر‌های نخست روزنامه‌های امروز است.

دیدگاهتان را بنویسید