روز قدس نویدبخش نابودی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز پیروزی دلبستگان به قرآن است


رئیس جمهور ذکر شد: روز قدس روز امید همه مستضعفان، مومنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومان عالم است، زمانی کدام ممکن است آزادی قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی رژیم جامد صهیونستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی دلبستگان به قرآن را نوید می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این نوید را اجتناب کرده اند آیات نورانی قران بهره می گیریم.

 

 

به گزارش فارس، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر در لحظه(پنجشنبه) در آیین تکریم خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران تصدیق شد: پرداختن به قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهم قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به اشاره گرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت های قرآن برای همگان جایگزین فوق العاده ارشمندی است.

 

 

وی افزود: انسانیت انسان در پرتو تحقق یافته است‌های قرآن تعیین کنید می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ابتدا به کشف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهم قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به خلقت انسان تاکید شده است. اگر انسان ربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدایی شد، انسانیت انسان رقم می‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات طیبه در پرتو تحقق یافته است‌های قرآن تعیین کنید می‌گیرد.

 

 

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه قرآن قابلیت هدایت همه انسان‌ها را دارد ولی برخی برخوردار نمی‌شوند، ذکر شد: در لحظه محله بشری بیش اجتناب کرده اند همه زمان عکس نیازمند هدایت‌های قرآنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام لایه های اقامت انسان اخیر نیازمند هدایت های قرآنی است.

 

 

وی افزود: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تجهیزات‌های ملت بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس به هدایت‌های قرآن نیازمند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن اسلامی در پرتو هدایت‌های قرآن تعیین کنید می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدنیتی کدام ممکن است در پرتو قرآن نباشد، مدنیتی نیست کدام ممکن است موجب ارتقای قرآن شود.

 

 

رئیسی همراه خود ردیابی به اینکه امام(ره) احیاگر قرآن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معظم انقلاب اسلامی {در این} تعدادی از دهه به قرآن ملاحظه خاص کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهم قرآن را رشد دادند،‌ خاطرنشان کرد: در لحظه محله ما بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس به امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدآفرینی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدآفرینی در پرتو آموزه های قرآن امکانپذیر است.

 

 

وی علاوه بر این همراه خود تاکید بر اینکه اگر مجاهدان فلسطینی در میدان ابتکار حرکت را توسط دست دارند،‌ در پرتو تحقق یافته است های قرآن است  وگرنه ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها در طرف مقابل است،‌ خاص داشت: کودکان فلسطینی می گویند به قران دل خوش کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن هم همین است.

 

 

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه امام یادگار ارزشمند روز قدس را در جمعه آخر ماه مبارک رمضان بر جای گذاشتند‌‌، ذکر شد: روز قدس روز امید همه مستضعفان، مومنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومان عالم است زمانی است کدام ممکن است آزادی قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی رژیم جامد صهیونستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی دلبستگان به قرآن را نوید می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این نوید را اجتناب کرده اند آیات نورانی قران بهره می گیریم.

 

 

وی همراه خود تاکید بر اینکه باید مکتب شهدا، اخلاص، ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلدادگی‌ آنها به قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه را محبوبیت،‌ تصریح کرد: ان‌شا الله خداوند امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت را در محله اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی به سمت دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایوس کردن دشمنان {در این} مسیر را تفضل تدریجی.

 

 

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اظهارات سخنگوی کاخ سفید مبنی بر شکست این ملت در فشار حداکثری تحریم‌ها ذکر شد: این به برکت ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقق یافته است های قران کریم است.

 

انتهای پیام/

رژیم لاغری سریع