روسیه: ۴۹ تانک اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع روسیه: در تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوو جمهوری خلق دونتسک، در نتیجه خسارات ناشی از آتش سوزی نیروهای مسلح روسیه، کمتر از ۵۰ کارمند و بیش از ۱۷۰ نفر باقی مانده اند. سربازان و افسران منطقه جنگی را با جراحات شدید ترک کردند.