رونمایی از هواپیمای ۴ نفره ایرانی با حضور رئیسی را ببینید
در بازدید رئیس نمایشگاه شرکت های دانش فردی سازنده هواپیمای ۴ نفره خصوصی گفت: قیمت ملخ هواپیمای خارجی ۱۵۰ میلیون است اما من برای هواپیمای خودم ملخ ۳۰ میلیونی ساختم و پرواز کردیم. با همسرم، اما هیچ کس آن را به مدت دو سال از من خرید. رئیسی گفت: همین که با خانواده آماده سوار شدن به هواپیما بهترین آزمایش است. منبع: خبرفوری