رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ در تهران


یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۷:۰۹

 طراوت زمستانی شیراز پس از بارش نخستین باران فصلی

تهران (پانا) – اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتمال توفان لحظه ای، رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش تگرگ در عوامل تمایل تهران اجتناب کرده اند عصر درست در این لحظه به همان اندازه اواخر وقت فردا هشدار داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران همراه خود صدور هشدار مرحله نارنجی نسبت به وزش باد خیلی از حداکثر، خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار، احتمال توفان لحظه ای، گاهی کاهش استاندارد هوا (به طور قابل توجهی در نواحی غربی، جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بارش باران، رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی (در مرحله استان تهران به طور قابل توجهی در بخش‌های شمال شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش تگرگ در عوامل تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخداد مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاعقه در ارتفاعات استان تهران اجتناب کرده اند عصر درست در این لحظه (۱۱ اردیبهشت) به همان اندازه اواخر وقت فردا دوشنبه (۱۲ اردیبهشت) هشدار داد.

بر ایده هشدار مرحله نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران، کاهش دید، خیزش لحظه ای کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار بومی، احتمال تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار انتقالی خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش محسوس استاندارد هوا، فرار چوب فرسوده، آسیب به سازه‌های لحظه ای، لغزندگی لحظه ای بزرگراه‌ها، آب گرفتگی لحظه ای بعضی نواحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا برخورد مرحله آب رودخانه‌ها اجتناب کرده اند جمله نتایج این مخاطره است.

علاوه بر این اداره کل هواشناسی استان تهران، جاری شدن روان آب‌ در مسیل‌ها، احتمال بارش تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد صاعقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال لحظه ای در ترددهای داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری را اجتناب کرده اند تولید دیگری نتایج این مخاطره عنوان کرده است.

در یکپارچه این هشدار نیز به مستحکم کردن سازه‌های لحظه ای مشابه با تابلوهای تبلیغاتی، عدم پارک خودرو همراه با چوب فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان‌های نیمه کاره،عدم تردد همراه با سازه‌های نیمه تمام، پرهیز اجتناب کرده اند پرواز همراه خود گلایدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیماهای سبک طرفدار شده است.

عدم بازدید محیط رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر مسیل‌ها، اجتناب اجتناب کرده اند ورزش‌های کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جا به جایی عشایر کوچ رو، هشدار در تردد شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای برون شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی دهانه پل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروها نیز اجتناب کرده اند تولید دیگری طرفدار‌های اداره کل هواشناسی استان تهران در راستای این مخاطره است.

در هشدار نارنجی ‌رنگ گروه هواشناسی پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است پدیده‌ای جوی نتایج عقب کشیدن در جستجوی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت‌های بالقوه را سبب شود. هشدار نارنجی برای کنار هم قرار دادن‌باش تجهیزات‌های پاسخگو برای برای مقابله همراه خود خوب پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

رژیم لاغری سریع