زنگ خطر در شهرهای احاطه نوار غزه به صدا درآمده است


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، دارایی ها خبری از بروز آژیر خطر در تعدادی از شهرک صهیونیست نشین احاطه غزه خبر دادند.

برخی دارایی ها از شلیک حداقل سه موشک کاتیوشا از غزه به شهرک های اشغالی احاطه غزه خبر دادند.

آویچای آدری، سخنگوی نظامی اسرائیل نیز مدعی شد کدام ممکن است سامانه گنبد آهنین موشکی را کدام ممکن است از نوار غزه شلیک شده بود، رهگیری کرده است.

آن تمام شده است…
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید

رژیم لاغری سریع