ساخت بنزین یورو ۴ برای قلمرو آزاد اروند اجتناب کرده اند بالا گرفته شدبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما وسط آبادان، حکیم قیم مدیرعامل پالایش نفت آبادان اظهار داشت: در راستای پاسخگویی های عمرانی، ساخت بنزین ۴ یورویی قلمرو آزاد اروند اجتناب کرده اند ماه قبلی اجتناب کرده اند بالا گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در مجموع. جایگاه های بنزین آبادان.» خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادگان.

وی افزود: در امتداد طرف ساخت بنزین یورو ۴، بنزین استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه پهپاد، بالگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیمای جت نیز به صورت همزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار {در این} پالایشگاه ساخت تبدیل می شود.

مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان دقیق کرد: هم اکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۳ میلیون لیتر بنزین ۴ یورویی در نمایندگی پالایش نفت آبادان برای بلعیدن قلمرو آزاد اروند ساخت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمامی جایگاه های بنزین آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر در جاری تخلیه است.

بر ایده این گزارش ۱۵ نسبت بنزین یورو ۴ در پالایشگاه نفت آبادان ساخت تبدیل می شود.

اجباری به اشاره کردن است ساخت بنزین در پالایشگاه آبادان ۱۰ نسبت مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو افزایشی شکسته نشده می تواند داشته باشد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/