ساپینتو بعد از بازی با ذوب آهن به تهران نیامدسرمربی استقلال با تیمش به تهران نیامد. ریکاردو ساپینتو که چند روز پیش جشن تولد ۵۰ سالگی خود را جشن گرفت، پس از پایان بازی استقلال مقابل ذوب آهن ترجیح داد در کنار همسرش در اصفهان بماند.

ساپینتو که از بناهای ماندگار و تاریخی اصفهان زیاد شنیده بود ترجیح داد دو روز در اصفهان بماند و به همراه همسرش از مکان های دیدنی و تاریخی دیار زاینده رود دیدن کند.

او از روز دوشنبه در تمرین استقلال شرکت می کند.