ساکت الهامی؛ امکان سرمربیگری گروه سراسری ایران!خبرورزشی –

یکی اجتناب کرده اند بهتر از اتفاقاتی کدام ممکن است هفته قبلی رخ داد، صعود فلز خوزستان اجتناب کرده اند مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بود. در شرایطی کدام ممکن است پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال را به‌هدف شاهکار مدیران فوتبال کشورمان اجتناب کرده اند بازو داده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان هم خیلی زود اوت شد، فلز به‌عنوان صدرنشین اجتناب کرده اند گروهش صعود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا تنها پرچمدار فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رود. خیلی هم برتر. بعد اجتناب کرده اند صعود فلز با این حال اظهارنظرهایی داشتیم کدام ممکن است شاید غیرمعمول‌ترین آنها درمورد به رحمان رضایی بود. این مدافع پیشین گروه سراسری فوتبال کشورمان ذکر شد: «به‌نظرم همین همانطور که صحبت می کنیم هدایت گروه سراسری در جام‌جهانی را باید به نکونام بدهند. جواد به سادگی می‌تواند این گروه را اداره تنبل.»
این کدام ممکن است دراگان اسکوچیچ خوشایند است هر دو ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا باید نگه دارد هر دو ۹، عالی بحث تولید دیگری است. در کمال شگفتی همراه خود وجود باقی بودن تنها ۶ ماه زمان به همان اندازه جام‌جهانی ادامه دارد وظیفه دشواری به این مهمی روشن نشده است. همراه خود این جاری ایده ها کلی عقیده دارد اگر قرار به عزل اسکوچیچ باشد، عالی معلم عظیم بین‌المللی باید جانشین او شود. همراه خود کمال احترام به جواد نکونام، اینکه عالی معلم خانه خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج نچشیده را بعد اجتناب کرده اند عالی قهرمانی حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپرجام امکان نیمکت گروه سراسری کشورمان آن هم برای جام‌جهانی بدانیم، زیرین حمل استانداردهای این نیمکت است. از هر لحاظ کارلوس کی‌فرآیند برای خودش وزنی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند او هم فدراسیون خودش را معین به استفاده معلم در تراز بین‌المللی دانست. مدل ویلموتس حداقل روی کاغذ داده ها شایانی داشت. صرفا شکست او را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه پولی فدراسیون در نتیجه حضور اسکوچیچ همراه خود کارنامه ضعیف شد، با این حال دراگان نتایج مافوق تصوری گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین انجام خوب همانطور که صحبت می کنیم همه را بالا دوراهی قرار داده است.
حتی وقتی قرار به نبودن اسکوچیچ باشد، استانداردی کدام ممکن است در ۱۰سال قبلی برای گروه سراسری رئوس مطالب شده باید محافظت شود. اگر حدس و گمان به مربیان محلی همراه خود چنین موفقیت‌هایی امکان نیمکت گروه سراسری شوند، خب اجتناب کرده اند حالا می‌شود به ساکت الهامی هم در نظر گرفته شده کرد؛ از هر لحاظ او هم ۲ به همان اندازه جام حذفی گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی ندارد امکان هدایت گروه سراسری نباشد! اگر هم مزیت نکونام به شهرت او در دوران ورزشی است، پس علی کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی دایی را دریابید. چه فرقی می‌تنبل؟ کاش اینقدر عجول را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساساتی نباشیم.

رژیم لاغری سریع