سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس: تسریع در نابودی رژیم صهیونیستی – پایگاه خبری مدارا


بر ایده داستان ها نابرابری،سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران صبح درست در این لحظه پنجشنبه ۱۵ فروردین ماه در اولین سالگرد بیانیه سوگند خورده سردار حجازی جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شد: سردار حجازی یکی اجتناب کرده اند شهدای عالی نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه صحنه ها در جاده مقدم نظام بود.

وی افزود: این جشن ها یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدایی همچون شهید حاج قاسم سلمانی، شهید حسین خزری، شهدای هشت سال حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای از دوام است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای فلسطینی کدام ممکن است در ماه مبارک رمضان به بیانیه سوگند خورده رسیدند، ذکر شد: شهیدان فلسطینی کدام ممکن است اسلام، قطعا ارزش آن را دارد‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه است. ” شهدا یکپارچه دارند.» به لطف شهدا می توانیم راه مناسب اقامت را بیاموزیم.

سردار قاآنی افزود: در میانه نبرد هستیم. جمهوری اسلامی ایران در جاده مقدم میدان نبرد همراه خود پوچی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم جهانی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به برکت شهدا به راهپیمایی عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت آنها یکپارچه خواهیم داد.

وی همراه خود ردیابی به بیانات امام راحل کدام ممکن است آثار هنری را شورش جهاد در راه خدا با بیرون هیاهوی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجز خوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری در راه آرمان دانستند، ذکر شد: شهید حجازی مسئولیت مدار، امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر است. . مثلا.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود ردیابی به پیام رئیس معظم انقلاب مبنی بر اینکه شهید حجازی مجاهد، روانشناختی پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی سرشار اجتناب کرده اند ایمان دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار اجتناب کرده اند انگیزه، وقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات است. . وی در خدمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تاکید کرد: این مجاهد در راه خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخص، میدان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در تمام صحنه هایی کدام ممکن است خواستن بود با بیرون هیاهوی سیاسی باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور داشت.

سردار قاآنی ذکر شد: شهید هگزی درجات مختلفی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده گرفته است، با این حال چون آن است مقام معظم مدیریت در نامه فرمودند در وظیفه های کلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایفای عملکرد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه آنها سربلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر بود. سخنان رئیس معظم انقلاب.

وی یکپارچه داد: ایشان همراه خود تایید رئیس معظم انقلاب در وظیفه های خطیر ایفای مسئولیت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر وظیفه ها در عناوین فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نهایت هشدار امتحان شده می تدریجی.

رئیس جبهه از دوام ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند قدم های شهید حجازی حضور در بیانیه سوگند خورده مخلصانه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اینکه جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشین فرمانده سپاه قدس شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارش را انجام داد. قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تلاش کار کن.”

وی یکپارچه داد: در جبهه از دوام افراد می دانند کدام ممکن است شهید حجازی یکی اجتناب کرده اند عالی ترین پسرها جهان از دوام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب نیز ورزش های شخصی را انجام می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه او را اجتناب کرده اند بزرگراه در اطراف نکرد. ” او به مسئولیت شخصی حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ۱۰ سال مدیریت نیروی از دوام را بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کمتر کسی را داریم کدام ممکن است چنین سطوح مقاومتی داشته باشد.

سردار قاآنی ذکر شد: سردار حجازی پس اجتناب کرده اند حضور در جبهه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده مقدم مقابله همراه خود صهیونیست ها توانست سودآور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این سیستم ریزی شخصی ببالد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید حسن نصرالله اجتناب کرده اند وی به دوستی فاضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند این سیستم ریزان تعبیر می تدریجی. جبهه از دوام

وی همراه خود ردیابی به تحولات جهان ذکر شد: بچه ها از دوام همراه خود عملیات شخصی کل نظام رژیم صهیونیستی را بر هم زدند. جوان فلسطینی تمام ارکان رژیم صهیونیستی را تکان می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیاهو می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد نبرد همراه خود ایران اسلامی را دارد؟

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند افرادی که در جاری نبرد همراه خود رژیم صهیونیستی هستند حمایت می کنم، تصریح کرد: نابودی رژیم صهیونیستی تسریع ممکن است.