سرویس مانیتورینگ جامعه های اجتماعی ایران; آینه صادقانه تصویر برند خواهید کرد


در داستان های عجیب و غریب، آینه هایی وجود داشت کدام ممکن است غیر از واقعیت، آنچه را کدام ممکن است می خواهید ارائه می دهیم آرم می دادند. اگر خوب نمایندگی در دنیای تهاجمی در امروز تصویر برند شخصی را همراه خود این تکنیک ببیند، سریع اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد. به همین دلیل باید در جستجوی آینه ای باشیم به همان اندازه پیشنهادات دقیق را اجتناب کرده اند بازار هدفمان به ما بدهد.

اگر صاحب خوب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار هر دو محصول همراه خود خوب برند نسبتاً معروف هستید، با بیرون ملاحظه به اینکه چقدر مورد پسند هستید، پایگاه خریدار خواهید کرد منع شده است. با این حال اکنون کدام ممکن است در جاری مطالعه این پست هستید، ۱۰۰۰ نفر بالقوه است با اشاره به خواهید کرد صحبت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم پیشنهادات بدهند!

این امکانات آینه برتر برای جامعه های اجتماعی است. چه بخواهید چه نخواهید، چه {در این} رسانه ها کار می کنید هر دو ۹، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نمایندگی هر دو برند عادی هستید، معما {در این} جامعه ها حتی خارج اجتناب کرده اند بازار هدف خواهید کرد اجتناب ناپذیر است.

  • کاش ممکن است هم پولدار بودم، مثل ممکن است، مهتابم را همراه خود یکی ۲ زمزمه می خوردم!
  • گزارش کشتی کننده دیجی کالا کدام ممکن است ۹ مسئولیت شناس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ قابل اعتقاد…
  • ما سال ها برای گرفتن لباس های ساخت موجود در به مغازه می رفتیم، با این حال قیمت ها باعث بی غریب ما می شد!
  • ای کاش تپسی این جایزه را به فرستاده تغییر به “حاضر ای برای فرستاده” می کرد.

اینها الگوی هایی اجتناب کرده اند بازخورد مشتریان توییتر هستند. همراه خود ملاحظه به امکانات رسانه های اجتماعی، صاحبان نقش ها بالقوه است مشتاق باشند اجتناب کرده اند این پیشنهادات احتمالاً استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینند افراد با اشاره به آنها هر دو حتی رقبایشان چه می گویند.

خواه یا نه نمایندگی های مرتبط همراه خود بیمه نمی خواهند بدانند کدام ممکن است {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاییز ۱۴۰۰ سه نمایندگی بیمه بزرگی کدام ممکن است مشتریان مدام اجتناب کرده اند آنها صحبت می کردند پاسارگاد، سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران بودند؟ خواه یا نه ISP ها نمی خواهند خواهید کرد بدانید کدام ممکن است سرویس سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت، ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی آن در سال قبلی بیشترین صحبت ها را داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبکه ساده با اشاره به محیط ها صحبت های زیادی شده است؟

برای امتحان کردن این، دیدن اطلاعاتی با اشاره به خواهید کرد هر دو حتی با اشاره به رقبای شخصی در رسانه ها است شنیدن اجتماعی هر دو شنیدن به رسانه های اجتماعی میگویند. در دنیای در امروز بدست آوردن به بازخورد مخاطبانی کدام ممکن است حتی در گروه بازار هدف هر دو مشتریان احتمالاً نیستند فوق العاده ساده است.

اجتناب کرده اند این داده ها می توان تحلیل های فوق العاده مفیدی به بازو آورد. با این حال اجباری است کدام ممکن است خصوصی دائماً شناسایی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواهید کرد را در اینستاگرام، توییتر، اطلاعات هر دو رسانه های دیجیتال تولید دیگری جستجو تدریجی، ظاهر هایی را در شناسایی خواهید کرد جستجو تدریجی، در هر زمان که کدام ممکن است آن را اشاره کردن کردید دنبال کنید، پیام ها را بیاموزید، بررسی کردن کنید، ارزیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

تقریبا امکان پذیر نیست است! ویژه به ویژه اگر همه این کارها را برای رقبا شخصی نیز انجام دهید.

راه رفع های خوب برای شنیدن به رسانه های اجتماعی تحمیل شده است. ابزارهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند هوش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردازش زبان خالص (NLP) برای انجام همه این کارها برای شما ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تحلیل استفاده می کنند.

Life Web بر روی داده کاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی داده ها فرضی محور است. همراه خود لایف شبکه سیستم های تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتورینگ فضای سایبری هر شرکتی ممکن است جایگاه برند شخصی هر دو رقبای شخصی را در وب های اجتماعی مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده در دنیای آنلاین ما ایران بازرسی تدریجی.

این ابزارهای نظارت بر رسانه های اجتماعی برند، محصول هر دو شناسایی تجاری مشخص شده خواهید کرد را در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، مکان های خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره جستجو می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لطف هوش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی های داده کاوی باکلاس، داده ها باکلاس را همراه خود دقت بالا استخراج می کنند.

محصول زنده وب

مهمترین محصول لایف شبکه مورد اعتقاد برندهای بزرگی چون در کنار اول، موسسه مالی مسکن، ابراروان، بیمه کوثر، موسسه مالی رفاه، گروه بورس، زرماکارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می باشد. ابزارهای نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی داده ها هر دو رسانه های اجتماعی او هست.

این ابزار قادر مطلق ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه در راس ایده ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو رسانه ها بمانید. این صفات برای روابط نهایی مهم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقق بخشیدن در پایان آنها ممکن است اجتناب کرده اند طوفان علیه جایگاه برند خواهید کرد جلوگیری تدریجی.

لایف شبکه علاوه بر این خوب محصول همراه خود برند طراحی کرده {است تا} در پوشش برندسازی اجتماعی شخصی تخصص داشته باشد. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این ابزار جامعه های اجتماعی را به صورت برند محور رصد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها بازاریابی را اجتناب کرده اند داده ها آنها استخراج خواهید کرد.

سیستم پایگاه داده

استفاده اجتناب کرده اند سیستم داده به نمایندگی ها این سود را می دهد کدام ممکن است تکنیک های بازاریابی، کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به خریدار را بر مقدمه داده ها تحلیلی به بازو آمده اجتناب کرده اند آن بهینه کنند. این ارزیابی ها به طور قابل توجهی برای برندهای مطرح اهمیت دارد.

مهمترین مشخصه هایی کدام ممکن است Datami در اختیار خواهید کرد مکان ها به رئوس مطالب زیر است:

  • حداقل ۱۵ زمینه اجتماعی مختلف را به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبری بازرسی کنید
  • پلتفرم های ویدئویی شبیه دوربین ها، حاضر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم های اندروید را ارزیابی کنید
  • تجزیه و تحلیل قادر مطلق با اشاره به داده های حال اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۴ به همان اندازه کنون
  • امکان محدوده دسته های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتری داده ها تحلیل شده
  • حاضر گزارش های متنوع ویژه به ویژه تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خروجی اکسل

اکنون کدام ممکن است امکانات آینه صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره مناسب رسانه های اجتماعی را برای درک بیشتر جایگاه برند شخصی می فهمید، به ابزارهایی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند آنها خواستن دارید. جایگزین را اجتناب کرده اند بازو ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت همراه خود کمک ابزار شبکه خشمگینجریان های اجتماعی دنیای دیجیتال را رصد کنید. فقط به LifeWeb بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل آزمایشی رایگان را محدوده کنید.

به این متن چه امتیازی میدهید؟