سریال عشق عقرب داستان و بازیگران نمایش خانگی عقرب عشاق


سریال عقرب عاشق ساخته جدید حسین سهیلی زاده در سینمای خانگی است. بازیگران عقرب عشق دلیلی برای محبوبیت اولیه خود دارند.

بازیگران سریال عقرب عاشق

کارگردان حسین سهیل زاده
تهیه کننده رضا محقق
عوامل حامد افضلی و امین محمودی یکتا (نویسنده)
ژانر. دسته اجتماعی
رسانه پخش نمایش خانگی
بازی
سازندگان سریال عقرب عاشق

بازیگران سریال عقرب عاشق

بازیگران نمایش خانگی عقرب عشاق

داستان سریال عقرب عاشق

بهداد می میرد. او را در سردخانه گذاشتند. همه چیز برای او و اطرافیانش تمام می شود. مدتی بعد او زنده و سرحال در خیابان های تهران به دنبال خون است، خون برای عقرب…