سریال نورزرنگی عوامل داستان و بازیگران سریال نوروزی نوروزرنگی


سریال نوروزرنگی توسط علیرضا مسعودی اجرا و پخش شد سریال نورزرنگی نوروز ۱۴۰۰ آن سریال بسیار محبوب شد.

عوامل سریال نوروزرنگی

کارگردان علیرضا مسعودی
تهیه کننده علی اکبر تدریان
ژانر. دسته کمدی
تاریخ پخش نوروز ۱۴۰۰
رسانه پخش تلویزیون – کانال ۵
تعداد قطعات ۲۰

بازیگران سریال نورزرنگی

جواد خواجوی
چهارگوش
هادی عامل هاشمی
یوسف تیموری
شهرام قائدی
پاریس مقتدی
ماهان عبدی
محمدامین سلیمی راد
حمیدرضا حافظ شجری
محمداسلامی
پویا ریحانی

بازیگران سریال نوروزی رنگی

داستان سریال نوروزی رنگی

این سریال داستان زندگی جواد پسر یک خانواده ۵ نفره در شهر مشهد است که وقتی خانواده به شهر دیگری سفر می کنند زندگی جواد با تلویزیون دچار مشکل می شود.