سریال پوست شیر ​​بازیگران و داستان نمایش خانگی پوست شیر


سری پوست شیر یکی از سریال های آینده نمایش خانگی است که ترکیب بازیگران آن را به شهرت رسانده است سریال نمایش خانگی پوست شیر در بین مردم بود.

سریال عوامل پوست شیر

کارگردان، نویسنده جمشید محمودی
تهیه کننده نوید محمودی
عوامل رضا بهاروند (نویسنده)
بازی اوت ۱۴۰۱
ژانر. دسته جنایت پلیس
رسانه های جمعی نمایش خانگی – فیلم نت

بازیگران سریال پوست شیر

بازیگران نمایش خانگی پوست شیر

داستان سریال پوست شیر

داستان این سریال در مورد پلیسی است که وارد یک بازی عجیب و التهابی شده است.