سریال یاغی | اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران سریال حاضر خانگی یاغی ساخته محمد مقوا


سریال یاغی یکی اجتناب کرده اند سریال های حاضر خانگی است کدام ممکن است در سکوت خبری ساخت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن ۲ بازیگر نامدار علت برای مشهور زودهنگام سریال یاغی شده است.

اجزا سریال یاغی

کارگردانمحمد مقوا
تهیه کنندهسید مازیار هاشمی
رسانه منتشر شدهحاضر خانگی – فیلیمو
سال مونتاژ۱۴۰۰
سبکخانوادگی – اجتماعی
سازندگان سریال حاضر خانگی یاغی

بازیگران سریال یاغی

بازیگران سریال حاضر خانگی یاغی

لیست بازیگران این سریال بعد اجتناب کرده اند ادعا مناسب مجدد {به روز} تبدیل می شود.

داستان سریال یاغی

جزئیاتی اجتناب کرده اند داستان سریال توسط دست نیست، با این حال محمد مقوا این سریال را براساس رمان “سالتو” تأثیر مهدی افزومنش نوشته است.

رژیم لاغری سریع