سفر پوتین به تهران; امکان کسب امتیاز از روسیه
سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان: تنها چیزی که به نفع ماست موقعیت فعلی روسیه است که این کشور را مجبور می کند در شرایط فعلی به ایران امتیاز بدهد. روس ها در گذشته هرگز امتیاز خاصی به ایران نداده اند و بیشتر تفاهم ها و توافقات آنها با ایران روی کاغذ مانده است.