سودهای ارز خارجی در حال حاضر برای دوباره پر کردن سوراخ های قبلی استفاده تبدیل می شودبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند فارس، غلامرضا مصباحی مقدم اولین چاله کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ است، ذکر شد: اجتناب کرده اند اوایل سال ۱۴۰۰ همه می گفتند این کسری بودجه را داریم. با این حال دیدیم کدام ممکن است در نهایت سال مقامات گفتن کرد کدام ممکن است ما کسری بودجه را جبران کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک بخشی اجتناب کرده اند آن اجتناب کرده اند طریق درآمدهای ارزی محقق شد.

وی همراه خود تایید اینکه مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند بدو راه اندازی تاکنون اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی برای صنوبر حقوق کارمندان شخصی رهن نگرفته است، افزود: این در حالی است کدام ممکن است در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ مقامات روحانی ۵۴ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی رهن گرفته است. موسسه مالی مرکزی.”

یکی اجتناب کرده اند اعضای مجمع پیش آگهی مصلحت نظام همراه خود دقیق اینکه بخشی اجتناب کرده اند ارزهای منجمد صادر شده متعلق به مقامات نبوده اما علاوه بر این قبلاً واگذار شده است، تصریح کرد: این مبالغ متعلق به ذخایر ارزی موسسه مالی مرکزی است کدام ممکن است صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به ارزهای موسسه مالی مرکزی است. مقامات به آنها پول می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او نمی‌توانست به آنها ورود پیدا تنبل، آن را به موسسه مالی مرکزی فروخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر ریالی آن را درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سال‌های قبلی تجارت کرد. اجتناب کرده اند طرفی این پول نقد ها عالی بار در ملت خرج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان دوبار خرج کرد.

مصباحی مقدم ذکر شد: در مقامات در گذشته اوراق همراه خود سررسید عالی به همان اندازه ۴ ساله در قالب اسناد خزانه به افراد فروخته می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی ماه های سال قبلی این اوراق اجتناب کرده اند ۹ به همان اندازه ۱۵ هزار میلیارد تومان سررسید شد. منطقی۱۲۰۰۰ تومان. میلیارد تومان.

وی همراه خود دقیق اینکه اگر اعتقاد کنیم ارزهای آزاد شده متعلق به مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خلاءها را نیز پر کنیم، خواه یا نه پیش بینی {می رود} این ارزها بین افراد تخصیص شود؟ وی ذکر شد: این می تواند یک تأمل آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنطقی است از باید این ارزها به سرمایه سراسری تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعهد های عمرانی ارزش شود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای مجمع پیش آگهی مصلحت نظام افزود: سال قبلی پیش سوراخ بینی می شد مالی برای صنوبر تعهد های عمرانی نداشته باشیم با این حال مقامات سیزدهم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای تعهد های عمرانی اختصاص داد.

مصباحی مقدم ذکر شد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری لزوم جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته فروشی به معنای پایان دادن زنجیره ساخت همراه خود پالایش نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های مرحله دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم به کالای بسته شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیازمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید است. مقامات باید ارزهایی را کدام ممکن است به انگشت می آورد {در این} زمینه تنبل.» زمینه های

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع