شرط ایران برای رسیدن به توافق هسته ای


معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری گفت: اگر طرف مقابل تضمین کند که رفتار گذشته خود را تکرار نکند و به تعهدات خود پایبند باشد، ایران آماده دستیابی به توافق عادلانه است.

به گزارش ایسنا، محمد جمشیدی که به همراه رئیس جمهور در نیویورک به سر می برد، در گفت و گو با موضوع پیگیری مذاکرات هسته ای در نیویورک، اظهار کرد: رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل منطق ایران را تشریح کرد. . رفتار و رویکرد در رابطه با مذاکرات هسته ای گفت: رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که در واقع موضوع اصلی ما در این مذاکرات پایبندی طرف مقابل به تعهدات است و اگر طرف مقابل بتواند از اجرای تعهدات خود مطمئن باشد، راه رسیدن به توافق عادلانه باز است این مواضع مسیر دیالوگ هایی را تشکیل می دهند که می توانند در اینجا وجود داشته باشند.

وی همچنین افزود: با رئیس جمهور فرانسه گفت وگوی جدی داشتیم و خیلی شفاف و با جزئیات وارد موضوعات اصلی شدیم. این دیدار قرار بود ۴۵ دقیقه طول بکشد اما ۹۰ دقیقه طول کشید. ایران از یک سو تاکید می کند که طرف مقابل تضمین می کند که رفتار گذشته خود را تکرار نخواهد کرد و به تعهدات خود پایبند نخواهد بود و از سوی دیگر تاکید می کند که در صورت تحقق آن شرایط، آماده دستیابی به یک توافق عادلانه است. .