شماره تلفنی که مشکلات تولید کشور را حل می کند
یکی از فعالان حوزه تولید کشور در سخنانی از اقدامات دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات صنعت کشور نام برد و گفت: در هر زمانی از شبانه روز که تولیدکنندگان و کارآفرینان با مشکل مواجه می شوند. مشکل را با معاون دادستان کل کشور تماس می گیرند و مشکل خود را با آنها در میان می گذارند و واقعاً با جدیت در مسیر حل مشکل حرکت می کنند.