شمر دیکلهای نفتی آمریکاتوسط گازرش خبرگزاری رویترز، شرکت خدمات حفاری، بیکر هیوز، رسانه کردی، ک.با حضور راننده ای که ارزش آن توسط پالاتین سرفیس به عنوان سال ۲۰۰۸ پس از میلاد، شرکت حفاری عالی، ایالات متحده ایلات آمریکا، شمر داکیلهند، ثابت نگ رد شد. .

بیکر هیوز در گزارش رز جمعه (۱۳ اسفندماه) خود اورده استکه توتال دیکلهای حفاری نفت و آمریکا گاز در هفته مریخ (اسفندمه سیزدهم) منسوب به او هفت پیش در سال ۶۰ دیشین ایغی ناه شابیت.

تاریخ دور سال، گری گریگوریان، منسوب به دوره مشابه پارسال، ۲۴۷ دستگاه یا ۶۱ درساد افزیش یافته است.

توتال دیکلهای نفتی آمریکا دیر هفتا با چهارم مریخ (جمعه ۱۳ اسفندماه) منسوب به هفتای پیش به عنوان یک ۳ دستگاه کهش یافت و ۵۱۹ دستگاه رسید به پایان رسید. کجاست نخستین کهش شمر دیکلهای نفتی از ماه زنویه بود، فعلی که شمر دیکلهای قاضی با ۳ دستگاه افزایش توسط ۱۳۵ دستگاه (سرشماری Palatinum دسامبر ۲۰۱۹) Raseed.

شمر دیکلهای حفاری نفت در آمریکا شخصیت بری پیشپینی تولید نفت عین کاشور در آینده، منبع جهت گیری موثر، بازار نفت.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/