شناسایی مستعار عروسک پشه اجتناب کرده اند ایرج طهماسب به اکو سمیا


منبر سینما در یادداشتی به تجزیه و تحلیل این سیستم نوروزی «مهمونی» همراه خود اجرای ایرج طهماسب تیز کردن.

نام مستعار
احسان آغورلو منتقد سینما در مقاله ای {در این} زمینه نوشت:

حضور عروسک پشه سادوسیما در فینال سریال بازدید کننده فینال چنگال محمدعلی عمومی بر تایسون بود. ناک اوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا.

بازگشت ایرج طهماسب همراه خود این سیستم بازدید کننده در منبر غیر تلویزیونی شکستی تمام عیار برای صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما بود. همراه خود این جاری، در یک واحد نمایندگی پهنای باند، کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند هیچ رئیس هر دو زیردستی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} در برابر این فردی عکس پاسخگو نیست، این شکست، معادل پیشینیان شخصی، ۹ هشداری {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ موضوع مهمی. آنها به سادگی به در نظر گرفته شده حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای شخصی در نهایت ماهی هستند کدام ممکن است کار تمام تبدیل می شود.

گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما آینه تمام نمای اپوزیسیون افراد است. ظاهرا کارگروهی تشکیل داده اند کدام ممکن است تجزیه و تحلیل کنند اشخاص حقیقی به کدام شخصیت رسانه ای کنجکاوی دارند به همان اندازه همراه خود خوشحالی آن را بردن کنند. این در حالی است کدام ممکن است {هر روز} اشخاص حقیقی بیشتری در صفحه بی تجربه تلویزیون به نظر می رسد می شوند. {افرادی که} حتی آموزش مناسبی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شوراهای اسلامی دانشکده های فنی حضور می یابند! وارد رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون می شوند.

{در میان} بردن شدگان، عادل فردوسی پور رویکردی محافظه کارانه در پیش گرفت به همان اندازه دل رئیس جمهور را بشکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا او را همراه خود خوشحال از سلطنتی به تلویزیون بازگرداند. با این حال ایرج طهماسپ پس اجتناب کرده اند دعوای حقوقی بر اوج تصرف عروسک های کلاه قرمزی همراه خود صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما کدام ممکن است همچنان شکسته نشده دارد به روی صحنه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین این سیستم رادیویی شخصی همراه خود گروهی تولید دیگری اجتناب کرده اند عروسک ها به مخلوط بندی رسید. پرسنل معاصر وارد شدند.

طهماسب برخلاف علیخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر جدیدش خواستن به اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزیینات عجیبی دارد. دوست ندارم احساسی افزار شوخی، جوک نیازی به استفاده اجتناب کرده اند امتیازات پیش پا افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدئولوژیک ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوج جدید را مجبور به انجام رفتارهای مضحک نمی شود. او ساده به ۱ محل قرارگیری آسان اجتناب کرده اند منصفانه خانه خواستن دارد به همان اندازه همراه خود تعدادی از عروسک صحنه را به منقل بکشد. حضار را به وجد می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعماق وجودشان لبخندی پهن بر لبانشان می کشید. پس بیایید کار به همان اندازه اینجای کار را نظر کنیم، طهماسپ آیک، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما صفر.

نکته مهم این سیستم بازدید کننده اینجا است کدام ممکن است طهماسب به سادگی معما این سیستم اش را تحمل تاثیر مکان ها. این کدام ممکن است او بازدید کننده بزرگسالان است، با این حال کودکان نیز می توانند او را تماشا کنند، فقط کل کلاس بندی سنی این سیستم های رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی را زیر پرس و جو می برد. این این سیستم مورد نیاز نیست مختص سن باشد. طهماسب به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است مخاطبانش اجتناب کرده اند کودک های درست در این لحظه، کودک های دیروز اصولاً است. بینندگان بین ۲۵ به همان اندازه ۴۰ سال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کودکی همراه خود آنها خاطرات غیرعادی داشت. درست در این لحظه هم آن دسته اجتناب کرده اند کودکانی کدام ممکن است درست در این لحظه قابل انجام است پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر فرزندانشان باشند، کنجکاوی بیشتری به تماشای این سیستم او دارند.

به همین دلیل او فقط جلوی دوربین ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند {همه ما} هواداران عجیب و غریب به خاطر پیر شدن عذرخواهی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه من را هوس می دهد کدام ممکن است خواهید کرد کودک های دیروز نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا به عصر عکس گذاشته اید، با این حال منصفانه ساعتی همراه خود هم بازدید می کنید. کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت او سعی خواهد کرد کدام ممکن است خاطرات قبلی را خشمگین تنبل.

این کار اجتناب کرده اند راه در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دعوت برای یادآور مهمانی، بهترین درامی است کدام ممکن است قادر خواهیم بود ببینیم. خلاقیتی کدام ممکن است ۹ همراه خود احساسی افزارهای عجیب و غریب، اما علاوه بر این همراه خود این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردی انصافاًً {به روز}، ارجاع به قبلی را در اختیار معما مکان ها. شبیه به چیزی کدام ممکن است تعدادی از سالی است در صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما منتشر شده تبدیل می شود، دیده نمی شود. تاکنون طهماسب ۲، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما کار نمی شود.

عروسک ها در همه زمان ها سطح قوت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار طهماسپ هستند، او به سادگی همراه خود عروسک ها ارتباط برقرار می تنبل. در شبیه به برخورد اول انگار سال هاست کدام ممکن است معما آنها را می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعماق وجودشان همراه خود آنها ارتباط برقرار می تنبل. عروسک هایش به هم نمی خورد. کافی است به یاد بیاوریم کدام ممکن است در ایام نوروز تعدادی از عروسک در کلاه قرمزی بودند با این حال منصفانه جا را اجتناب کرده اند کف دست ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت خاص شخصی را داشتند. این اصولاً به {این دلیل است} کدام ممکن است طهماسپ به هیچ وجه در برابر این عروسک ها نمی ایستد. ۹ به افراد کدام ممکن است این عروسک ها را کارگردانی می کنم. کاملاً برعکس همراه خود آنهاست. گاهی اجتناب کرده اند بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجادله کوتاهی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی شیطنت آنها را شکست می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی ناچاری همراه خود لبخند آنها را تماشا می تنبل. شبیه به لحظاتی کدام ممکن است معما اجتناب کرده اند اعماق وجودش می خندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً اجتناب کرده اند آیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید حاضر شده توسط عروسک ها لذت می برد.

این حسی است کدام ممکن است بینندگان به هیچ وجه در این سیستم های تلویزیونی ندارند. مجریان تلویزیون در همه زمان ها بر آدمک ها دریافت کرد هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما به هیچ وجه نمی بیند کدام ممکن است عروسک بر مجری پیروز شود. با این حال در این سیستم های ایرج طهماسب عروسک ها معادل مجری در مناظره ها پیروز شدند. آنها اجتناب کرده اند منطق عرف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم سرپیچی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر تمام ظلم هایی هستند کدام ممکن است افراد صدها در افکار شخصی تخصص کرده اند. این دلیل است است کدام ممکن است همه عروسک ها مورد کنجکاوی اشخاص حقیقی مختلف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه عروسک خاص تنها مورد کنجکاوی معما نیست. پس طهماسپ ۳ صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما صفر.

عروسک های بازدید کننده نیز اجتناب کرده اند تذکر اجتماعی برتر اجتناب کرده اند خرید و فروش تلویزیونی هستند. عروسک مرد توسط خودم بار اجتماعی بازدید کننده را به دوش می کشد. در شخصیت این عروسک همراه خود صداپیشگی هوتن شکیبا اجتناب کرده اند تذکر مقوا پستال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقانه اجتناب کرده اند موضوع کودکان کار خبری نیست. هر چند به نظر می رسید واقع گرایانه به این مقوله تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریک ممکن است در این سیستم ای کدام ممکن است معما کودک دارد تاثیر بگذارد، با این حال طهماسپ آثار هنری شخصی را {در این} زمینه نیز به حاضر می گذارد. منصفانه کودک واقعاً سرکش اصولاً اجتناب کرده اند سن شخصی از آن آگاه است. او {به دلیل} برخوردی کدام ممکن است همراه خود اشخاص حقیقی مختلف گروه دارد، تغییر به شخصیتی تعدادی از شده است کدام ممکن است ممکن است در ضمن تظاهر به ظلم تنبل، حرف های لجباز بزند، دعوا راه بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر وضعیت حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدش مدیون همه افراد باشد. این عروسک تمام صفات منصفانه کودک کار را دارد.

حالا این عروسک را همراه خود تعدادی از دقیقه مختصر در نیمه اول همراه خود کوهی اجتناب کرده اند مستندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال هایی کدام ممکن است در تلویزیون کسب اطلاعات در مورد این گروه بازسازی شده است ارزیابی کنید. طهماسپ اشکال شدیدی را همراه خود این این سیستم دقیق نخواهد کرد. علاوه بر این مدعی دقیق مشکلات اجتماعی نیست. او ساده جستجو در آرم دادن نحوه برخورد همراه خود این قشر اجتناب کرده اند گروه است کدام ممکن است {هر روز} در جاری انبساط است. اقدام او فوق العاده دستی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده تر اجتناب کرده اند تصویر جامد است کدام ممکن است در تلویزیون پیرامون این مجموعه تحمیل تبدیل می شود. پس طهماسپ ۴ صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما صفر.

سایر عروسک های بازدید کننده کف دست به سختی اجتناب کرده اند عروسک های مرد ندارند. عروس های کته خانم جستجو در شریک زندگی رویاهایشان هستند هر دو عروسک های خواننده لوفر جستجو در پیشرفت در این سیستم تهماسپ. همه آنها مشکلات اجتماعی دارند کدام ممکن است در پس دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگوشی احساسی افزار آنها به نظر می رسد تبدیل می شود. با این حال دوباره پر کردن عروسک‌های پیرزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیالوگ‌های پینگ‌پنگ او همراه خود طهماسپ مرجع بی نظیر است. طهماسب به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نظارت احمقانه همراه خود قیمه به قول معروف عاشق او تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر آرام این کار را انجام می دهد کدام ممکن است ۹ تنها معما را آزار می دهد، اما علاوه بر این او را به تحمیل اتصال عاشقانه همراه خود اشخاص حقیقی مسن گروه الهام بخش می تنبل. خانوار، صرف تذکر اجتناب کرده اند تمایز ها.

در اصولاً این سیستم های تلویزیونی این دیالوگ ها هر دو جدا گذاشته می شوند هر دو در مقابل عشق، احترام متفاوت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت شخصی را اجتناب کرده اند کف دست نمی دهند. تکرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار بسیاری از اینها دیالوگ ها در کل سالیان باعث دلزدگی معما تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری پیدا نمی شود. با این حال طهماسپ در برخورد همراه خود چنین رویکردی نحوه برقراری ارتباط دقیق را آرم می دهد. همین جا هم طهماسب حرف اول را می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اظهار داشت طهماسپ ۵. صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما صفر است.

طبق استاندارد، طهماسپ منصفانه عروسک مفصل در آستین جادویی شخصی دارد. عروسک پشه دوم ای روشن، واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناب است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایرج طهماسپ پیش بینی داریم. عروسکی کدام ممکن است اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا مرکز همه بینندگان را تصرف کردن می تنبل. او باعث سرگرم کننده حضار تبدیل می شود، عبارات منحصر به فردش به گروه تأثیر می گذارد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به تصویر بازدید کننده تبدیل می شود. انواع به سختی اجتناب کرده اند عروسک ها می توانند همه این کارها را در کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ دقیقه انجام دهند.

عروسک پشه شبیه به عروسکی است کدام ممکن است میزبان را در گوشه رینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام او را فلج می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران را همراه خود این بحث غرق می تنبل. این خون آشام کودک نوپا این پتانسیل را دارد کدام ممکن است در کل تابستان به ۱ تکیه گاه بی نظیر برای شوخی های روزمره تغییر شود. چنین نبوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیتی در حاضر منصفانه عروسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در تلویزیون {در این} مدت مختصر امکان پذیر نبود. پس در نهایت باید اظهار داشت: عروسک پشه توسط خودم ۶ بر صفر صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را شکست داد.

این در حالی است کدام ممکن است بدنه رادیو در موقعیت به پاسخگویی به سکوها نیست. رادیو ممکن است به جویدن آنچه در جاری حاضر دارد شکسته نشده دهد. نیروهای جدید قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت هنری ندارند، ساده در جهت ایدئولوژی رنگ باخته حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چنین لذت، دکورها {در خانه} های افراد به افراد توصیه می کنند. آقای صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما به قول عروسک پشه چقدر مقاوم هستی! بابا در موجود است بمیریم