شهرداری تهران: مردم در یک کمپین اینترنتی از ما خواستند با تصاویر زنان برهنه روی سنگ قبرها مقابله کنیم
در مورد تصاویر زنان محجبه نیز اصل انتشار غیرقانونی است، یعنی حتی نهادهای اداری، تجاری و غیره نمی توانند از تصویر زنان محجبه در نمایش یا تبلیغات خود استفاده کنند. البته موضوع فقط ظاهر تبلیغات نیست، بلکه استفاده از این تصاویر ممنوع و غیرقانونی بوده و مشخصات آن در قوانین کشور موجود است.