شهید «جانعلی ابراهیم زاده ملایی» به روایت تصاویر


رویدادهای مهم این روز در تقویم شمسی (۱ اکتبر) • ولادت شهید محمدعلی پورمحمدی تنگستانی (استان بوشهر، شهرستان بوشهر) (۱۳۳۰ هجری شمسی) • ولادت شهید غلامرضا کرم زاده (استان خوزستان، شهرستان گتوند) (۱۳۳۵ ه. ۱۳۳۶ هجری شمسی) • ولادت شهید بدر منصوری (استان خوزستان، شهرستان باوی، شهر ملاثانی) (۱۳۳۶ ه. ولی الله چراغچی (استان خراسان رضوی، شهر مشهد) (۱۳۳۷ هجری شمسی) • ولادت شهید حمید رجبی مقدم (استان گیلان، شهرستان بندر انزلی) (۱۳۳۷ ه. بخش، روستای تکه) (۱۳۳۸ هجری شمسی) • ولادت شهید سید احمد سالاری (استان خوزستان، شهر باغ ملک، روستای آبالشکر) (۱۳۳۸ هجری قمری) • ولادت شهید فرزانه مفرج کوچکی (استان خوزستان، شهر اهواز) (۱۳۱۳۳۹ هجری قمری) ق ) ) • ولادت شهید ابراهیم دهقانی (اصفهان). inco، شهرستان آران و بیدگل) (۱۳۴۱ هجری قمری) • ولادت شهید عبدالخالق عصامی (استان خوزستان، شهرستان باوی، شهر ملاثانی) (۱۳۴۱ هجری قمری) • ولادت شهید سید علیرضا رفیعی رودزرد (استان) خوزستان، شهرستان هفتگل۳ (۱۳) ق) • ولادت شهید عباس سلیمانی (استان مازندران، شهرستان آمل، بخش لاریجان) (۱۳۴۴ هجری قمری) • ولادت شهید ایرج امینی باغبادرانی (استان خوزستان، شهرستان باوی، شهرستان ملاثانی) (۱۳۴۴ ه. استان خوزستان) بخش باوی شهرستان ملاثانی (۱۳۴۴ هجری قمری) • ولادت شهید عبدالرشید رشوند (استان قزوین، شهر الموت، روستای آوا) (۱۳۴۶ هجری قمری) • ولادت شهید عبدالله کریم زاده (استان خوزستان، شهرستان باوی، ملاثانی) شهرستان) (۱۳۴۶ هجری شمسی) • ولادت شهید مهدی کروبی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۴۷ هجری قمری) • ولادت شهید عبدالعزیز ملتایی (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۴۷ ه. رژیم شاهنشاهی (۱۳۴۹ق) • حمله هوایی نظامی ارتش در خاک دشمن بیش از یک روز پس از شروع جنگ (۱۳۵۹ هجری شمسی) • ولادت شهید روح الله سلطانی (استان مازندران، شهرستان آمل) (۱۳۵۹ هجری قمری) شهادت اسماعیل لحدانی (بوشهر)، شهرستان گناوه. (۱۳۵۹ ه.ش.) • شهادت حسن قدری (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۵۹ ه.ش.) • شهادت قاسم قدری (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۵۹ ه. ) شهادت مجید عرشی (استان بوشهر، شهرستان بندر ریگ) (۱۳۵۹ هجری شمسی) • شهادت خسرو عبدالامامی (استان بوشهر، شهرستان بندر ریگ) (۱۳۵۹ ه. ۱۳۵۹ هجری قمری) • شهادت گل علی تقوی لالیمی (استان مازندران، شهرستان میاندورود) (۱۳۵۹ هجری قمری) • شهادت مرتضی اردکانی (استان قم، شهر قم) (۱۳۵۹ ه. استان، شهرستان حمیدیه) (۱۳۵۹ ه.ش.) • شهادت سردار جاوید الاثر عبدالامیر عبیات (خوزستان-). استان، شهرستان حمیدیه) (۱۳۵۹ ه.ش.) • شهادت سردار جاوید الاثر چسب ترابی (استان خوزستان، شهرستان حمیدیه) (۱۳۵۹ هجری قمری) • شهادت سردار جواد الاثر محمود مراداسکندری (استان خوزستان، شهرستان حمیدیه). (۱۳۵۹ ه.ش.) • شهادت مرتضی روین تن (استان خوزستان، شهرستان بهبهان) (۱۳۵۹ ه.ش.) • شهادت سعید کرمی (استان اهوا) (۱۳۵۹) شهادت عبدالامیر عبیاتی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) ق) • شهادت حسین لوافیان (استان خوزستان، شهرستان دزفول) (۱۳۵۹ ه. جلیلی بشرویه (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۰ هجری قمری) • شهادت ناصر قوچانی (استان خوزستان، شهر اهواز) (۱۳۶۰ هجری قمری) • ولادت شهید مدافع حرم مهدی عزیزی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۱ هجری قمری) • شهادت احمد نجارزاده (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۶۱ ه.ق.) • شهادت حسینعلی توپا ابراهیمی (استان مازندران، شهرستان چالوس) (۱۳۶۱ هجری شمسی) • شهادت سید حسن امینی (استان لرستان آباد). ) (۱۳۶۱ هجری شمسی) • شهادت دوستعلی قربانی (استان خوزستان، شهرستان هفتگل) (۱۳۶۱ هجری شمسی) • شهادت عبدالله خادمی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۲ ه.ش.) • شهادت عباسعلی کدخدا (استان) خراسان، چناران. شهرستان) (۱۳۶۲ هجری قمری) • شهادت نقی محسنی (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۲ هجری قمری) • شهادت فیض الله تقوی پانانچوله (استان مازندران، شهرستان میاندورود) (۱۳۶۳ ه. ) ) (۱۳۶۴ هجری شمسی) • ولادت شهید مدافع حرم حسین جمالی (روستای خورنگان، شهرستان فسا، استان فارس) (۱۳۶۵ هجری شمسی) • شهادت علی رضایی تنابی کلایی (استان مازندران، شهرستان ساری) ) (۱۳۶۵ ه. • شهادت ابراهیم باباپو ری طاهر (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۵ ه.ش.) شهادت محمدجواد نادعلی زاده (استان مازندران، شهرستان بهشهر) (۱۳۶۵ ه. ) • شهادت هاشم بندر (استان خراسان رضوی، شهر مشهد) اسفند تیردوم گوران (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۶ ه.ش.) • شهادت ابراهیم شیخی (استان مازندران، شهرستان نکا) (۱۳۹۸ ه.ش.) • شهادت مدافع سلامت دکتر محمود قاسم پورآبادی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۹۹ ه.