صادرات گاز روسیه به اروپا و همچنین مسیر اوکراین با یک تصمیم راهبردینوشته گازرش خبرگزاری رویترز به عنوان مسکو، محل پمپ بنزین اوکراین: تصادفی در مسیر بخشی رخ داد که مسیر خط انتقال گاز لولا توسط نازدیکی لوهانسک واقع در شرق اوکراین انجام شد. مرحوم رز جمعه (۲۹) شاهرخ زاده، تأثیر تصمیم بهمن آبادا نگرافت.

اخبار روسیه، اینترفاکس، حمل محلی، گاز طبیعی، گاز طبیعی، انفجار قوی، مسیر، جایی که خط لولا رخ داده، عامل قطع گاز، ۱۰۰ خانوار شاد.

تاتیانا بوگورودکو، رئیس شرکت Luhanskgas der Ayn Bar Gift: انفجار خط گاز لولا پس از خارابری رخ داده است.

لوهانسک و دونتسک دو شهر ازلی در شرق اوکراین، هستند، مقر جدی-طالبان تحت حمایت روسیه است.

سرگئی ماکوگون رئیس اپراتور بخش گاز ترانزیت اوکراین رز شنبه صفحه فیسبوک رسانه کردی را ورق بزند: برای لولا ساداری صف است، اینجا منطقه حضور یک نرد، یک گاز، یک روسی است. تیغ، جاده اوکراین، با آرومبا، عرفات، ولگرد، حمل و نقل.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/