صدور دستور ویژه در خصوص پرونده مهسا امینی
گزارش کردن واژگون شدن; غلامحسین محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با ابراز همدردی با خانواده مرحوم مهسا امینی گفت: نحوه فوت مهسا امینی در حال بررسی است.

وی همچنین افزود: از لحظه اطلاع از فوت این بانو، قوه قضائیه با جدیت به موضوع رسیدگی می کند. با دادستان تهران صحبت کردم و تمام دوربین های عمومی و خصوصی مناطق ترافیکی بررسی می شود..

پایان مقاله