ضرر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری استقلال برای یک ستارهشاید مدیران وقت استقلال فکر نمی کردند حسین زاده آنقدر پیشرفت کند که او را ترانسفر کنند و مطمئناً به اندازه ایجنت این بازیکن آگاه نبودند که آینده این بازیکن را حدس بزنند، ببازند و فقط ۲۵۰ هزار دلار بگیرند.

استقلال ۲۵۰ هزار دلار دریافت می کند اما مطمئناً ۱۰ برابر این رقم ضرر می کند زیرا سال آینده شارلوا با حسین زاده کاری می کند که قبلا با کاوه به توافق رسیده بود. همین حسین زاده را به چند برابر می فروشند و برای جان مدیران استقلال دعا می کنند!به همین راحتی و عجیب چنین بازیکنی را از دست دادند. روزی که نوشتیم قرارداد حسین زاده بند فسخ دارد، همان هوادارانی که امروز حسین زاده را فحش می دهند به ما حمله کردند اما با گذشت زمان مشخص شد که ماجرای بند فسخ واقعی بوده و اشتباه باورنکردنی آن بوده است. مدیران زمان استقلال که باعث چنین وضعیتی شد.. این است.