طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در اردبیل
طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در روستای “شام اسبی” اردبیل با کمترین تسهیلات اقدام به ایجاد شغل کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید