عراق برای افزایش ساخت نفت تحمل فشار استبه گزارش رویترز اجتناب کرده اند قاهره، احسان عبدالجبار روز شنبه ۱۷ آوریل در مصاحبه همراه خود جامعه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای الحدث اظهار داشت کدام ممکن است عراق برای افزایش ساخت نفت شخصی خارج اجتناب کرده اند محدوده گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تحمل فشار است.

او علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است اوپک پلاس اختصاص داده شده به تامین نفت می خواست برای جبران هر گونه ضعیف تهیه است.

روز جمعه ۱۹ آوریل، وزارت نفت عراق گفتن کرد کدام ممکن است تلاش گروه کشورهای صادرکننده نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) به نیازها ساخت به توسل به مازاد تهیه دسترس در بازار کمک کرده است.

به نظر می رسد مانند است هدف اجتناب کرده اند تعیین مقدار وزارت نفت عراق اجتناب کرده اند مازاد نفت کاهش اولویت های جهانی با اشاره به مشکلات تهیه نشاط ناشی اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین باشد.

این تعیین مقدار را می‌توان به این معنا تفسیر کرد کدام ممکن است عراق می‌خواهد اوپک پلاس به نیازها ساخت این ائتلاف پایبند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را افزایش ندهد.

بر ایده گزارش گروه دولتی بازاریابی عراق، این ملت در ماه مارس ۴.۱ میلیون بشکه در روز نفت ساخت کرد کدام ممکن است ۲۲۲ هزار بشکه کمتر اجتناب کرده اند سهمیه ساخت بغداد مورد هماهنگی سایر تولیدکنندگان اوپک پلاس است.

بر ایده این داده ها، ساخت نفت عراق در ماه مارس ۱۱۲ هزار بشکه در روز کمتر اجتناب کرده اند ماه فوریه {بوده است}.

عراق، معادل متنوع تولید دیگری اجتناب کرده اند اعضای اوپک، اکنون کدام ممکن است تهیه جهانی منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها مرتفع است، در امتحان شده {است تا} نفت بیشتری ساخت تدریجی.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع