عربستان: منطقه بازار نفت نیازمند سهمبه گازارش خبرگزاری رویترز، فیصل بن فرحان آل سعود، رز شنبه (۳۰ بهمن ماه) مدیر کنفرانس، مونیخ، رسانه های کردی، K Arabistan، به همکاری، با شرکان، خود در سازمان، کشاورهای، صادر کناندا، نفت (اوپک) و متحدین ( ائتلاف موافق) و سوال در مورد مشارکت همه اعضای نیاز درد کجاست؟

منظور از این پیام چیست؟

وزیر امور خارجه عربستان افزود: او از اعضای بازار بیادر است، شرکت در دشت بشند را تکذیب کرده است و شما هم عضو آن هستید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/