عضو ماه ژانویه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول ، از TFE South Riding ، عضو ماه ژانویه ما است! جسیکا یک مادر مجرد و یک زن شغلی شغلی است که در اواخر چهل سالگی زندگی می کند. او تا اواخر سی سالگی شروع به تمرین نکرد و آمادگی جسمانی را تا اول سال 2020 در اولویت قرار نداد. او یکی از اعضای مingسس محل TFE South Riding بود ، اما متأسفانه در سال اول تنها یک یا دو بار تمرین کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید