غذای GF Foods و سرطان سینه


اعتبار عکس:

جودیت هایوسلر / گتی ایماژ

Kitzcorner / گتی ایماژ

Emptyclouds / گتی ایماژ

منابع:

وید اسمیت ، MD ، شهر امید Newport Beach Beach Island ، اورنج کانتی ، کالیفرنیا.

بنیاد بیماری سلیاک: “بیماری سلیاک چیست؟”

برندی گرلینگ ، RD ، CSO ، CNSC ، بیمارستان Lenox Hill ، نیویورک.

ریموند پالکو ، MS ، RD ، CSO ، CD ، اتحاد مراقبت از سرطان سیاتل ، واشنگتن.دیدگاهتان را بنویسید