فدراسیون بازنده مطلق رویداد اسکوچیچ است/ رای قاطع مخاطبان خبر به ضعف شدید مدیراندر روزهای اخیر بحث اخراج دراگان اسکوچیچ از تیم ملی ایران خبرساز شده است. کمیته فنی فدراسیون فوتبال هفته گذشته تصمیم گرفت سرمربی تیم ملی ایران را برکنار کند. این در حالی است که هنوز جایگزینی برای این مربی انتخاب نشده است.

در همین راستا از مردم خبر ورزشی پرسیدیم که عملکرد فدراسیون فوتبال در ماجرای اسکوچیچ را چگونه ارزیابی می کنند؟ طبق پیش بینی ها، مخاطبان اخبار ورزشی با رای قاطع ۷۰ درصدی از عملکرد فوق العاده فدراسیون فوتبال در این موضوع خبر دادند.

البته مخالفان اسکوچیچ با کسب ۱۲ درصد آرا، عملکرد فدراسیون فوتبال را در این انتخابات عالی توصیف کردند. گزینه خوب ۴ درصد، به طور متوسط ​​۴ درصد و گزینه بد ۹ درصد دریافت کرده است.

مخاطبان اخبار ورزشی تا ساعت ۲۲ امشب فرصت دارند در این نظرسنجی شرکت کنند.