فردوسی پور خطاب به کی روش: در زمانی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است، پست دادن درباره تیم ملی غیرحرفه ای بود.
کی روش: نمی خواستم برای خودم فرصت شغلی ایجاد کنم یا به خودم پیشنهاد بدهم. من سال هاست با یک «مدیر رسانه ای» حرفه ای کار می کنم و او توجه من را به حمایت فوتبالیست های ایرانی جلب کرد. از هر فرصتی برای قدردانی از هواداران فوتبال ایران استفاده می کنم.