فروشگاه محصولات پارک فناوری پردیس (PTP SHOP) در اینوتکس ۲۰۲۲ برپا تبدیل می شود


در محیط برگزاری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ در پارک فناوری پردیس حدس و گمان به فروشگاه محصولات پارک فناوری پردیس (PTP SHOP) اطمینان حاصل شود که کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا مستقیم محصولات نمایندگی های عضو پارک برپا شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، یکی اجتناب کرده اند دلیل برای‌های اینکه افراد همراه خود جنبه های مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات فناورانه آشنایی کمتری دارند، نبود محبوبیت اجتناب کرده اند اثرگذاری اکثریت اینها محصولات در اقامت جاری آنهاست.

همراه خود به راحتی در دسترس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرض دید توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترغیب به استفاده اجتناب کرده اند اکثریت اینها محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادن اهمیت این محصولات در تحمیل اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری در اقامت روزمره آنها، می توان ملاحظه افراد به این محصولات را افزایش داد. علاوه بر این {در این} راستا یکی اجتناب کرده اند مهمترین دغدغه‌های نمایندگی‌های داده ها‌بنیان، فناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ملت نیز سنت‌سازی ورود محصولات داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناور به سبد استفاده خانواده است.

اکثریت اینها ورزش در دنیا در بخش‌های تکنولوژیکی مشابه گوشی‌های در کنار کاربرد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان می توانند جهت کسب مدل‌های جدید محصولات در فروشگاه‌های در دسترس بودن حضور پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند بازرسی تکنولوژی‌های جدید، برای گرفتن در شبیه به محل اقدام می کنند.

در پارک فناوری پردیس نیز حدود ۲ هزار محصول فناور توسط نمایندگی‌های پارک در بخش‌های مختلف سلامت، کشاورزی، فناوری زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی، دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده‌های باکلاس بخش تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با، محصولات شیمیایی، فناوری نانو، ماشین‌آلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه، از دستگاه پزشکی، از دستگاه انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترونیک، فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند‌افزارهای کامپیوتر ای ساخت تبدیل می شود.

بعضی اجتناب کرده اند این محصولات برای تعمیر خواستن صنایع عظیم، بعضی برای صنایع متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند آن ها قابل خوردن برای همه محله می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند کالا B2C قابلیت کالا مستقیم به خریدار را دارد.

{در این} راستا فروشگاه محصولات پارک فناوری پردیس (PTP SHOP) در نمایشگاه نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اینوتکس ۲۰۲۲ تحمیل شده به همان اندازه بتوان در آن محصولاتی کدام ممکن است قابلیت کالا مستقیم به بیشتر مردم را دارند به حاضر گذاشته شود. این اتاقک کدام ممکن است دارای فضایی جهت راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر محصولات همراه خود امکان کالا مستقیم دارد همراه خود حمایت پارک فناوری پردیس در اختیار نمایندگی‌های عضو قرار می‌گیرد.

هدف اجتناب کرده اند تحمیل این فروشگاه تحمیل بستر در بازار محصولات B2C است. در سال قبلی محصولاتی اجتناب کرده اند بخش‌های مختلف نانو، ورزشی‌های مونتاژ ایران برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن‌های مدیریت استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند این بازو محصولات بودند کدام ممکن است استقبال مناسبی اجتناب کرده اند این محصولات شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خوبی را هم برای نمایندگی‌های حاضر داشته است.

نمایندگی‌های عضو پارک فناوری پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نمایندگی ها کدام ممکن است محصولشان قابلیت کالا مستقیم را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناورانه است می‌توانند جهت استفاده اجتناب کرده اند این خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور {در این} فروشگاه داده ها محصول شخصی را به رسیدگی نامه الکترونیکی [email protected] کشتی هر دو جهت کسب داده ها اصولاً همراه خود شماره ۷۶۲۵۱۲۲۴-۰۲۱ خانم شعبانی تصمیم حاصل نمایند.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟

رژیم لاغری سریع