قبل، بعد و حین سیل چه باید کرد؟
کودکان نباید در پاکسازی سیل شرکت کنند و افراد مبتلا به آسم و سایر بیماری های ریوی و همچنین افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند نباید وارد ساختمان های سیل زده شوند. زیرا رشد کپک ها در چنین ساختمان هایی سلامت آنها را به خطر می اندازد.