قرعه کشی ۵ محصولات اجتناب کرده اند ساختار کالا انحصاری سایپا


به گزارش تلنگر، قرعه کشی ساختار کالا a فوق العاده ۵ محصول سایپا برای ادغام کردن کوییک آر گیربکس روزمره، تیبا ۲ رینگ فولادی، سایپا ۱۵۱، ساینا همراه خود گیربکس روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیبا اس ایکس همراه خود حضور رگولاتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان برگزار شد. {در این} گروه اجتناب کرده اند خودروها

در ساختار کالا a فوق العاده فعلی سایپا ۸۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۳ نفر نمایندگی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۷۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ نفر مجاز تجزیه و تحلیل داده شدند.

قابلیت محصولات تهیه شده توسط گروه خودروسازی سایپا {در این} ساختار کالا ۹ هزار تجهیزات خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ضایع نشدن حقوق نامزدها کسب خودرو، ۱۸ هزار نفر لحاظ شد.

{در این} ساختار هزار خودرو ساینا همراه خود گیربکس روزمره تهیه تبدیل می شود. علاوه بر این ۵۰۰ تجهیزات QuickR، ۴۰۰۰ تجهیزات تیبا ۲ همراه خود رینگ فولادی، ۲۰۰۰ تجهیزات سایپا ۱۵۱ تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰ تجهیزات تیبا SX به کالا می رسد.

اسامی برگزیده شده ساختار کالا برجسته سایپا ساعت ۲۰ امشب پس اجتناب کرده اند تایید بسته شدن توسط نهادهای نظارتی بر روی مکان مناسب گروه سایپا آشکار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی برگزیده اجتناب کرده اند ساعت ۸ به مدت ۷۲ ساعت جایگزین واریز وجه خواهند داشت. صبح دوشنبه.

گروه خودروسازی سایپا برای ساختار کالا برگزیده شده پیامک کشتی می تنبل ولی برای تایید اصولاً مورد نیاز است پرونده شناسایی کنندگان به مکان سایپا مراجعه کنند.