قطر: سریع jaygasinyi، گاز، روسی، قابل استفاده نیستنوشته گازرش خبر گازاری رویترز، سعد الکعبی رز ساشنبه (سوم اسفندماه) رسانه کردی که تصویری است از نگاه نابسامان گاز روسیه در اروپا، شاهد دعوا، کجا قضیه اوکراین است، قطر نیست و اینطور نیست، گزارشی وجود دارد، وضعیتی در کشور وجود دارد بهره مندی از گاز طبیعی که بسیار گرم است (انج) نادر است.

هدیه دادیم: حجم گاز شهردار قطر توسط ایقر دادای بالاندامد خوریداران آسیا، تخصص پیدا کوردا، حجم گاز قابل ارسال به اروپا تنها ۱۰ تا ۱۵ دریم بود.

کجاست اظهارات وزیر انرژی قطر ایران که توسط امینت تامین گاز آروبا را و خیمر کرد به وی نسبت داده شده است.

کعبی افزود: تصور کن می کنم، روسیه، ۳۰ تا ۴۰ درساد، بازار، آروبا، را، تامین، میکند. حجم گاز ارده کانادا و زافیت کجاست مسیر صادرات انج کجاست؟

Ps به عنوان Inke و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه Istiklal Du District Dor Sharqi، اوکراین را به راسمیت شیناخت، ایالات متحده آمریکا و United Arubaiyash Dor Tazai به عنوان ممنوع شده توسط راسمیت شناخت، ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی دور تعزیه به عنوان ممنوعه توسط رحیم عالی، یک خبرگزاری روسی.

المان رز سه شنبه (سوم اسفندماه) پروش لاین لولا گاز نورد استریم-۲ ک دعا کنید برابر کردان گاز پهن روسی با آلمانی ها رهتی، پاد، ایست، کرد، پای افزیش کجاست؟

آمریکا بهتزغی خاطرات من قطر و دیگیر کاشورها منند ژاپن خواسته، به عنوان تصویر تشدید درگیری، دررد ارغ گز اروپای کمک کنند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/