قیمت دلار؛ ۳ دسامبر ۱۴۰۱


قیمت دلار؛  3 دسامبر 1401

گزارش کردن واژگون شدن; قیمت دلار قبل از شروع رسمی بازار; امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۱ به طور میانگین ۳۴۷۹۹ تومان رد و بدل شد.

همچنین دلار سلیمانیه نیز به طور میانگین ۳۵ هزار و ۱۳۰ تومان بود.

پایان مقاله